home

Nieuw: gemeenschappelijke aanmeldbalie OLVG, locatie Oost

Vanaf maandag 10 februari 2020 is er op OLVG, locatie Oost , één gemeenschappelijke aanmeldbalie voor alle patiënten met een afspraak op poliplein 3. Daarbij gaat het om de afdelingen Neurologie, Chirurgie, Orthopedie, Oogheelkunde, Urologie en de gipskamer.

De gezamenlijke aanmeldbalie op poliplein 3 is een pilot die loopt tot 1 juni 2020. Hiermee willen we onderzoeken hoe we uw bezoek aan de polikliniek soepeler kunnen laten verlopen.

Medio 2020 zullen we starten met één centrale aanmeldbalie voor alle poliklinieken: het Patiënten Servicepunt. Hierover volgt binnenkort meer informatie.