home

Hartrevalidatie : samen in beweging naar beter

foto van een fysiotherapeut met een patiënt
foto van een fysiotherapeut met een patiënt

In OLVG kunt u bij bepaalde hartaandoendingen (zoals een hartinfarct, hartoperatie, ritmestoornissen of dotterbehandeling) een revalidatieprogramma volgen. De verschillende programma's helpen u lichamelijk en geestelijk te herstellen. Na aanmelding door uw cardioloog of verpleegkundig specialist bepaalt u samen met de coördinator van de hartrevalidatie welke onderdelen u van het hartrevalidatieprogramma kunt gaan volgen.

Het hartrevalidatieprogramma van OLVG bestaat uit een beweegprogramma en een stress-/zelfmanagementcursus waarin psycho-educatie en ontspanningstherapie een rol spelen. Het team bestaat uit cardiologen, hartrevalidatiecoördinatoren, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en diëtisten.

Poliklinieken

Waar heeft u een afspraak? Klik op de Poliklinieken voor locatie, route & contact.