home

Zorg na een hartinfarct (ACS) : wordt gehouden door Polikliniek Cardiologie

Locatie

OLVG, locatie Spuistraat
Spuistraat

Tijden spreekuur

Dinsdagochtend 8.30 - 12.30 uur

Contact

Over dit spreekuur

Dit spreekuur is voor mensen die in OLVG opgenomen zijn geweest met een hartinfarct of acute hartklachten; acuut coronair syndroom - ACS.

Tijdens dit spreekuur kunt u al uw vragen over uw ziekte en behandeling bespreken met de verpleegkundig specialist. De eerste afspraak is 2 tot 3 weken nadat u het ziekenhuis heeft verlaten, en duurt maximaal 45 minuten.

Wat gebeurt er op dit spreekuur?

U heeft de afspraak bij een verpleegkundig specialist (in opleiding). De verpleegkundig specialist is speciaal opgeleid om een deel van de medische zorg binnen een specialisme uit te voeren, zoals een anamnesegesprek afnemen, een behandelplan opstellen en medicatie voorschrijven. De verpleegkundig specialist overlegt indien nodig met de cardioloog.

Soms is voorafgaand aan de afspraak bloedafname, een ECG (electrocardiogram) en een aantal metingen (bloeddruk, pols, lengte en gewicht) nodig. Indien nodig, krijgt u hierover apart bericht.

Tijdens het spreekuur beantwoordt de verpleegkundig specialist uw vragen en bespreekt met u onder andere:

  • Uw voorgeschiedenis (anamnese)
  • De behandeling die u heeft ondergaan
  • Medicatie
  • Gezondheid, leefregels en adviezen
  • Hartrevalidatie
  • Overige poliklinische nazorg

Vervolgafspraken

  • Na deze afspraak heeft u verdere controle op de polikliniek Cardiologie bij een cardioloog of arts-assistent in opleiding tot cardioloog.
  • Meestal neemt de huisarts na enige tijd de controles over.