home

Zorgregister STZ online

De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft onlangs het STZ Topklinisch Zorgregister online gezet. In het register is te zien welke ziekenhuisfuncties als ‘topklinisch’ zijn aangevraagd en erkend door STZ. OLVG heeft vooralsnog zes topklinische functies, dat worden er in de toekomst meer. Het register is ‘work in progress’ en kan voortdurend worden aangevuld.

Het zorgregister

De STZ heeft nu een online register dat patiënten en verwijzers meer inzicht moet geven in de topklinische functies binnen ziekenhuizen. Het toetst daarmee het topklinische karakter van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties binnen de aangesloten ziekenhuizen op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria zoals; aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en multidisciplinariteit.

Topklinisch binnen OLVG

De volgende functies zijn binnen OLVG op dit moment als ‘topklinisch’ erkend door STZ maar dat zullen er naar verwachting meer worden: