home

JAMA-publicatie over enkelartrose

Een injectie in het enkelgewricht met Plaatjes Rijk Plasma (PRP) werkt niet beter bij enkelartrose dan een injectie met een zoutoplossing. Dat blijkt uit een multicenter RCT, waar de afdeling Sportgeneeskunde OLVG aan bijdroeg. De resultaten zijn 26 oktober 2021 gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association (JAMA).

Het toedienen van PRP-injecties is sinds enige jaren een populaire behandelmethode bij gewrichts-, spier- en peesaandoeningen. Het idee is dat het injecteren van eigen bloedplasma met een hoge concentratie bloedplaatjes een gunstig effect heeft op het genezingsproces, doordat er vanuit de bloedplaatjes groeifactoren vrijkomen.

Terughoudend

Sportarts Guus Reurink vertelt dat ze in eerste instantie terughoudend waren om een studie naar het gebruik van PRP bij enkelartrose te starten. ‘Zeven jaar geleden onderzochten wij in een RCT de werking van PRP bij hamstringblessures. We vonden toen geen effect en die resultaten werden in de New England Journal of Medicine (NEJM) gepubliceerd. Maar door een groeiend wetenschappelijk bewijs voor de werking van PRP bij knie-artrose, positieve ervaringen hiermee in onze kliniek en een toenemende vraag van patiënten, besloten we het toch ook voor enkelartrose te onderzoeken. Financiële steun van ReumaNederland maakte dit mogelijk.’

Vergevorderde artrose

In tegenstelling tot knie- en heupartrose komt enkelartrose vaker op jongere leeftijd voor. Dit komt doordat het in 70-80% van de gevallen ontstaat als gevolg van een trauma, zoals een botbreuk of veelvuldig zwikken. ‘Het trauma veroorzaakt heel lokale schade aan het kraakbeen’, legt Liam Paget uit, die het onderzoek coördineerde en momenteel als aios Orthopedie werkzaam is op de afdeling Chirurgie van OLVG. ‘Dit kan operatief goed behandeld worden, waardoor in veel gevallen de progressie tot artrose wordt voorkomen. Bij vergevorderde artrose is het kraakbeen in het gehele gewricht aangedaan en kan het enkelgewricht vastgezet worden of gekozen worden voor het plaatsen van een enkelprothese. Dit zijn ingrijpende operaties waar op jonge leeftijd niet de voorkeur aan wordt gegeven. Een goede niet-operatieve therapie is er nog niet bij enkelartrose. Daarom hebben we dit onderzoek gedaan.’

Geen verschil

Voor het onderzoek werden in zes centra - Amsterdam UMC, Bergman Clinics, Erasmus MC, Flevoziekenhuis, Spaarne Gasthuis en OLVG - 100 volwassen patiënten met enkelartrose geïncludeerd. Ze moesten een gemiddelde pijnscore van minstens 40 op een schaal van 100 hebben en op röntgen aangetoonde enkelartrose. Bij alle patiënten werd bloed afgenomen en PRP bereid. Op basis van loting kreeg de helft de uit het eigen bloed verkregen PRP in de enkel gespoten. De andere helft kreeg een zoutoplossing, oftewel placebo. Na zes weken werd de injectie herhaald. Daarnaast vulden de patiënten bij aanvang en na 6, 12 en 26 weken vragenlijsten in. Ook werd in die periode drie keer lichamelijk onderzoek verricht. Uit de resultaten bleek dat er geen verschil is tussen beide groepen.

Niet meer toedienen

'We hadden natuurlijk gehoopt dat de PRP-injecties voor mensen met enkelartrose uitkomst zouden bieden, maar helaas moeten we het tegendeel concluderen', zegt Paget. 'Ons advies aan behandelaren is geen PRP-injecties meer toe te dienen bij deze patiënten. Ze werken niet bij enkelartrose. Bovendien is het een kostbare therapie die tot de niet-verzekerde zorg behoort. Patiënten moeten het dus uit eigen portemonnee betalen.'

Lees hier het hele artikel:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785499