home

Inzet gesprekshulp ‘Gescheurde Meniscus’ gestart bij Orthopedie en eerste lijn

Sinds kort is de gesprekshulp ‘Gescheurde Meniscus’ beschikbaar voor patiënten met knieklachten en (een verdenking op) een gescheurde meniscus. In OLVG op de afdeling Orthopedie en binnen fysiotherapiepraktijken in regio Amsterdam is reeds gestart met het inzetten van de gesprekshulp, binnenkort zullen ook huisartsenpraktijken starten.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat patiënten van 45 jaar en ouder met meniscuslaesie na een conservatief traject even goed functioneren als na een meniscus operatie. Naar aanleiding van deze studies is op initiatief van OLVG in samenwerking met Patient+ en een multidisciplinair team van experts een gesprekshulp ontwikkeld voor deze patiëntgroep. In de gesprekshulp krijgen patiënten informatie over de voor- en nadelen van een conservatief- en operatief traject en kunnen zij aangeven wat voor hen belangrijk is.

Het doel van de gesprekshulp is om de patiënt eenduidig te informeren en zinnige zorg te faciliteren. Omdat de eerste lijn een belangrijke rol speelt in de zorg voor deze patiënten, wordt de gesprekshulp niet alleen ingezet bij kniepatiënten op de poli Orthopedie, maar juist ook in fysiotherapie- en huisartspraktijken. Op deze manier worden patiënten al vroeg geïnformeerd en kan bijvoorbeeld onnodig doorverwijzen naar de orthopeed worden voorkomen. De komende tijd zullen we de ervaringen met de gesprekshulp samen met patiënten en zorgverleners evalueren.

Gesprekshulp in uw praktijk?

Een voorbeeld van de keuzehulp vindt u hier (vul bij promotiecode ‘olvg01’ in).
Voor meer informatie of bij interesse om de gesprekshulp ook in te zetten in uw praktijk, mailt u naar jointresearch@olvg.nl of neemt u contact op met projectleider Amanda Klaassen: A.D.Klaassen@olvg.nl