home

Digitale auto anamnese Orthopedie

Vanuit de polikliniek Orthopedie worden via MijnOLVG vragenlijsten verstuurd. Met behulp van deze vragenlijst krijgen wij meer informatie over de gezondheid van de patiënten en kunnen wij hen beter helpen. Het consult wordt daardoor efficiënter en patiëntgerichter. Het is daarom belangrijk dat patiënten de vragenlijst vooraf invullen.

Wat voor vragen staan er in de vragenlijst? 

De vragenlijst bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bevat algemene vragen over de aard en het ontstaan van de klachten. Het tweede deel van de vragenlijst bestaat uit vragen die specifiek betrekking hebben op het gewricht waar de patiënt klachten heeft. Het derde, en tevens laatste deel, bevat aanvullende vragen over de pijn, functioneren en kwaliteit van leven. 

Waar gebruiken wij de antwoorden voor? 

Met behulp van deze vragenlijst krijgen we alvast meer informatie over de gezondheid van de patiënt. Op deze manier kunnen we de ernst van de klacht beoordelen en zorgen we ervoor dat de hulpvraag bij de juiste behandelaar terecht komt. Daarnaast is de behandelaar beter voorbereid en komt tot een patiëntgerichter behandelplan. In de toekomst gaan we, door middel van de vragenlijst, de triage optimaliseren.

Hoe kan de patiënt de vragenlijst invullen? 

De vragenlijst kan alleen ingevuld worden via ons patiëntenportaal MijnOLVG. Het is daarom belangrijk dat de patiënt zich aanmeldt bij MijnOLVG

Betrokken afdelingen

Orthopedie