home

Begeleiding en sedatie bij kinderen met prikangst

De afdeling Kindergeneeskunde in OLVG is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met (prik)angst bij bijvoorbeeld bloedafname, vaccinaties, injecties, beeldvorming. Hierbij kunnen farmacologische en/of niet farmacologische middelen worden ingezet. Samen met kind en ouders wordt een (sedatie)plan op maat gemaakt. De behandeling wordt uitgevoerd door de verpleegkundig specialist Kindergeneeskunde.

Hoe deze extra begeleiding en sedatie aanvragen?

Vermeld duidelijk dat het kind zoveel (prik)angst heeft dat u hem daarom naar het expertisecentrum in OLVG verwijst voor behandeling onder sedatie.

Vermeld verder in de ZorgDomein-verwijzing:

  • Reden voor verwijzing
  • Voorgeschiedenis inclusief medicatie
  • Soort onderzoek
  • Bij bloedafname welke bepalingen gedaan moeten worden
  • Reeds aanwezige psychologische ondersteuning
  • Termijn waarop het onderzoek moet gebeuren
  • Contactgegevens ouders

 

Na ontvangst van de verwijzing nemen wij contact op met de ouders. We nodigen hen samen met hun kind uit voor een telefonische of poliklinische kennismaking en screening. Op basis van deze kennismaking en screening wordt de sedatieprocedure afgesproken en de poliklinische afspraak gepland.

Betrokken afdelingen

Kindergeneeskunde