home

Patiëntervaringsonderzoek : denkt u met ons mee?

OLVG is er voor u als patiënt. Wij willen dat u tevreden bent over onze zorg en wat wij voor u doen. We nodigen u daarom uit om uw ervaringen met ons te delen. Dit kan op verschillende manieren. Meedoen aan patiëntervaringsonderzoek is altijd vrijwillig. Het heeft geen invloed op uw bezoek aan of verblijf in OLVG.

Patiëntervaringsmonitor (PEM)

OLVG doet eens in de twee jaar mee aan een landelijk patiëntervaringsonderzoek. Dit is de patiëntervaringsmonitor (PEM). OLVG doet dit samen met de andere Santeon ziekenhuizen in Nederland. Door allemaal dezelfde vragen te stellen aan onze patiënten, kunnen we de uitkomsten goed met elkaar vergelijken. Ook kunnen we de uitkomsten vergelijken tussen OLVG, locatie Oost, locatie West en locatie Spuistraat. De uitkomsten helpen OLVG om de zorg verder te verbeteren.

Zo werkt de Patiëntenervaringsmonitor

Als u in januari, februari of maart in OLVG bent geweest als patiënt, kunt u een e-mail krijgen van denkmee@olvg.nl. In de e-mail staat een link naar een digitale vragenlijst. Voor het invullen van de vragenlijst heeft u een computer, tablet of telefoon nodig met internetverbinding.

De vragen van de patiëntervaringsmonitor gaan over uw afspraak op de polikliniek of uw verblijf in het ziekenhuis. De vragen gaan over uw ervaring met de zorg die u heeft gekregen. Ook kunnen de vragen
gaan over algemene zaken zoals wachttijd, voorzieningen in OLVG en hoe onze medewerkers met
u omgaan. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

OLVG-verbetermeter

Soms zijn afdelingen in het ziekenhuis benieuwd naar uw mening over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld uw ervaring met een bepaalde behandeling of hoe u slaapt in ons ziekenhuis. Door uw ervaringen met de afdeling te delen, kunnen we de zorg voor u verder verbeteren. 

Tijdens uw bezoek aan of uw verblijf in OLVG kan de afdeling u vragen om een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kan op verschillende manieren:

  • Via een bericht in MijnOLVG, het patiëntenportaal van OLVG.
  • Op een tablet die u van de zorgverlener krijgt, of een tablet op een zuil.
  • Met een QR-code op een kaartje die u van de zorgverlener krijgt.


Vrijwillige deelname

Meedoen aan patiëntervaringsonderzoek is altijd vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dat geen invloed op uw bezoek aan of verblijf in OLVG. Uw antwoorden op de vragen worden met veel aandacht verwerkt. Wij weten niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook kunnen wij niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven. 

Uw gegevens

We gaan voorzichtig met uw gegevens om. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina: Privacyverklaring patiëntgegevens.

Als u meer wilt weten over hoe we bij de Patiëntervaringsmonitor met uw gegevens omgaan kijkt u op de webpagina: Privacyverklaring Patiëntervaringsmonitor (PEM).


Op een andere manier uw ervaring delen

Wilt u uw mening of ervaring op een andere uw manier met ons delen? Kijk op de webpagina: Vertel het ons.
Hier vindt u ook informatie over het indienen van een klacht.