home

Onderzoek toont aan: ouders hebben hulp nodig bij signaleren van scoliose bij hun kind

Sinds 2010 worden kinderen niet meer gescreend op scoliose. Ouders blijken echter niet in staat om deze aandoening - een scheefgroei van de ruggenwervel - zelf te herkennen bij hun kind. Dit blijkt uit onderzoek van orthopeden in OLVG. De kinderen komen hierdoor laat bij de orthopedisch chirurg, waardoor vaker een ingrijpende rugoperatie noodzakelijk is.

Orthopedisch chirurgen Kempen en Altena beoordelen foto met scoliose

Sinds de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in 2010 is gestopt met screenen van kinderen op scoliose, is het aantal operaties voor deze rugaandoening in Nederland toegenomen, zo was onlangs in het nieuws. Diederik Kempen en Mark Altena, wervelkolomchirurgen in OLVG zien dit met lede ogen aan. Kempen: ‘Steeds vaker zien wij kinderen voor een eerste afspraak op ons scoliosespreekuur terwijl ze al een zeer ernstige kromming in de rug hebben. Als die kromming eerder was herkend, had een operatie in veel gevallen kunnen worden voorkomen.’

Milde kromming moeilijk te herkennen voor ouders

Deze ontwikkeling riep bij de orthopedisch chirurgen de vraag op of ouders wel in staat zijn om bij hun kind zelfstandig een kromming in de rug te herkennen. Het researchbureau van Orthopedie OLVG voerde een onderzoek uit onder ouders en zorgverleners. Altena: ‘In het kort komt het erop neer dat we beide groepen naar foto’s van kinderruggen hebben laten kijken. Wat we zagen is dat ouders en zorgverleners bijna even goed scoren als het gaat om het signaleren van een extreme kromming in de rug. Het percentage ouders dat een mildere kromming kan herkennen, ligt echter een stuk lager, namelijk rond de 50%.’ Kempen: ‘Dat betekent dat bij 1 op de 2 kinderen met beginnende scoliose de vergroeiing niet op tijd gesignaleerd en dus niet op tijd behandeld wordt. Terwijl in een vroeg stadium behandeling vaak mogelijk is zonder een ingrijpende operatie. Bijvoorbeeld met een brace, een soort korset.’

Hoe eerder gesignaleerd, hoe beter

De Vereniging van Scoliosepatiënten en de orthopeden zouden graag zien dat de screening terugkeert in het programma van de Jeugdgezondheidszorg. OLVG is aanvullend onderzoek gestart om verder te onderzoeken hoe ouders kunnen worden geholpen bij het tijdig herkennen van scoliose. Het scolioseteam van OLVG maakt ondertussen alvast een voorlichtingsfilmpje voor ouders. ‘We hopen er zo aan bij te dragen dat kinderen met scoliose eerder kunnen worden behandeld, op een manier die veel minder belastend voor ze is.’