home

OLVG opent ‘Family Baby Unit’ voor net bevallen vrouwen met psychische klachten

Vrouwen met (milde) psychische klachten kunnen in OLVG extra ondersteuning krijgen na de bevalling. In de Family Baby Unit is ruimte voor herstel in het kraambed en begeleiding bij het opstarten van het moederschap.

Terugval voorkomen

In de Family Baby Unit (FBU) is ruimte voor vrouwen met psychische klachten, zoals angststoornissen of depressie. Deze vrouwen kunnen na de bevalling samen met hun partner en kind enkele dagen tot maximaal 3 weken langer in OLVG verblijven. Zo kort als mogelijk maar zo lang als noodzakelijk. Er is aandacht voor de mentale toestand van de moeder en de hechting met de baby. Er is ruimte voor evaluatie en het opstarten van medicatie en in de tussentijd wordt het netwerk van zorg thuis georganiseerd. Normaal gaan vrouwen binnen 12 uur na de bevalling naar huis.

Rust en hechting

‘Een bevalling is al een intense gebeurtenis. Vrouwen die daarnaast psychische klachten hebben zijn extra kwetsbaar. We weten dat de kans op terugval en opname op een psychiatrische afdeling het grootst is in de eerste drie maanden na de bevallingEen goede start, met begeleiding en rust, is dan extra belangrijk. Want een slechte start van de moeder kan ook van invloed zijn op de latere ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben dan bijvoorbeeld meer risico om later zelf psychische klachten te ontwikkelen. We zijn blij dat we met de komst van de Family Baby Unit deze belangrijke zorg ook in OLVG kunnen bieden ’, aldus Birit Broekman, ziekenhuispsychiater in OLVG.

POP-poli 

De Family Baby Unit in OLVG biedt aanvullende zorg na de bevalling. In aanloop naar en tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen met psychische klachten terecht bij de POP-poli in OLVG. De POP-poli is een consultatie- en adviespolikliniek voor (aanstaande) moeders met psychiatrische klachten, voorafgaand aan of tijdens de zwangerschap. Maar ook voor vrouwen waarbij bipolaire of psychotische stoornissen in de familie voorkomen.