home
Foto van Thijs van der Laar

T. van de Laar

medisch moleculair microbioloog

Aandachtsgebieden

moleculaire diagnostiek, Moleculaire epidemiologie, bloed- en seksueel overdraagbare infecties

De diagnostiek van infectieziekten is volop in beweging. Moleculaire technieken nemen een steeds prominentere positie in binnen het medisch microbiologisch laboratorium. Snelheid en gevoeligheid spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast wordt moleculaire typering steeds vaker ingezet ten behoeve van infectiepreventie en bij het ontrafelen van resistentiemechanismes. 

We zijn heel succesvol gebleken in het bestrijden van infectieziekten, maar micro-organismes blijken minstens even inventief in het ontsnappen aan de manieren waarop wij ze te bestrijden. Als moleculair microbioloog ben ik gefascineerd door deze wisselwerking tussen mens en micro-organisme. Toenemende antibioticaresistentie is één van de grote uitdagingen van deze eeuw. Andere ontwikkelingen zoals klimaatverandering, sterk toegenomen reisgedrag, een snel groeiende wereldbevolking, intensieve veehouderij en druk op de natuur maken ons kwetsbaar voor de introductie en snelle verspreiding van ‘nieuwe’ infecties. Voorbeelden te over, ebola, Q-koorts, SARS-CoV-2 en de recente introductie van west-Nile Virus in Nederland. Denk aan grote uitbarken die we recent hebben gehad, zoals Q-koorts, Ebola en SARS-CoV-2

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2012

Bij OLVG sinds

2018

Opleiding

VU Medisch Centrum, Amsterdam

Werkervaring

  • GGD Streeklaboratorium, Amsterdam, 2003-2010
  • VU Medisch Centrum, Medisch Microbiologie, Amsterdam, 2010-2013
  • Sanquin Research, Laboratorium voor Bloed overdraagbare infecties, 2013- heden
  • OLVG Lab BV, Medisch Microbiologisch Laboratorium, 2018 –heden

Promotie

Molecular epidemiology of hepatitis C virus, 2008

Talen

Nederlands, Engels

Nevenfuncties

  • Secretaris Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV)
  • Bestuurslid Commissie Nascholing MMM/artsen-microbioloog.
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
  • Lid International Society of Blood Transfusion (ISBT)
  • Lid Working Party for Transfusion Transmissible Infectious Diseases (TTID)