home

E.A.S. van Wijk

GZ-psycholoog

Aandachtsgebieden

cognitieve gedragstherapie, EMDR, seksuologie

Op de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie zie ik mensen die een combinatie hebben van lichamelijke en psychische klachten. Samen met de patiënt en de behandelend medisch specialist maken we een behandelplan voor klachtvermindering en/of het beter kunnen omgaan met de klachten. Het bijzondere aan het werk als ziekenhuispsycholoog is om een tijd met mensen mee te mogen lopen in een moeilijke periode in hun leven. Steeds opnieuw ben ik onder de indruk van de veerkracht die mensen laten zien. Transparantie, een veilige behandelrelatie en een goede samenwerking met de rest van het ziekenhuis zijn belangrijke pijlers in mijn werk. 

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2010

Bij OLVG sinds

2021

Opleiding

Klinische psychologie, Universiteit van Amsterdam
Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, RINO Utrecht
Opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut, VGCt

Werkervaring

GGZ, Gooi en Vechtstreek
Behandelcentrum voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten, Amsterdam
GGZ, Zoetermeer

Nevenfuncties

Lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)