home

Zorg na uw verblijf in het ziekenhuis : hoe het verdergaat

Na uw verblijf in OLVG gaat u meestal naar huis. Soms heeft u na uw verblijf in OLVG nog zorg nodig. De transferverpleegkundige bespreekt de mogelijkheden met u. De transferverpleegkundige helpt u ook bij het aanvragen van de juiste zorg. 

Wat u zelf moet regelen, en wat de transferverpleegkundige voor u regelt leest u op de webpagina: Zorg na uw verblijf in OLVG.

Zorg of verpleging na uw verblijf

Soms heeft u na uw verblijf in OLVG nog zorg of verpleging nodig. Soms kan dat met thuiszorg, maar als dat niet te regelen is gaat u tijdelijk of langdurig in een verpleeghuis wonen. De transferverpleegkundige helpt u bij het aanvragen van de juiste zorg. Wat voor u het beste is, is afhankelijk van uw situatie.

Lees meer op de volgende webpagina's: