home

Uitnodiging deelname onderzoek

Uw arts kan vragen of u wilt deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat meestal om het invullen van een vragenlijst, het (anoniem) verzamelen van medische gegevens of het vergelijken van 2 bestaande behandelingen.

Zo’n onderzoek heeft vaak geen direct voordeel voor uzelf. Het doel is meestal om de zorg voor toekomstige patiënten nog verder te verbeteren.

Door onderzoek te doen verbeteren we de zorg, de kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen. Wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat behandelingen geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. Zodat we onze patiënten de beste zorg kunnen geven.

Bent u gevraagd om mee te doen met wetenschappelijk onderzoek? Schroom niet om vragen te stellen. U mag altijd nee zeggen. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling.

U ontvangt uitgebreide informatie over het onderzoek van uw behandelend arts of verpleegkundige. Als u vragen heeft, kunt u die altijd aan hen stellen. Daarnaast heeft OLVG een wetenschapsbureau waar u terecht kunt met algemene vragen over onderzoek.

De wetenschappelijke onderzoeken die in OLVG worden uitgevoerd, worden altijd beoordeeld door de lokale uitvoerbaarheidscommissie van OLVG. Dankzij deze beoordeling kunt u er vanuit gaan dat het onderzoek waardevol is voor OLVG en tevens van goede kwaliteit.

Op een aantal afdelingen van OLVG wordt veel onderzoek gedaan. Deze afdelingen hebben een eigen researchbureau, waar u ook meer informatie over het onderzoek kunt verkrijgen indien u dit wenst: 

Meer informatie