home

Senior coschappen en keuze coschappen

Binnen OLVG bieden we coschappen aan in het kader van de Basisopleiding Geneeskunde (masterfase). De planning van alle coschappen, senior coschappen en keuze coschappen binnen OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West loopt via de onderwijscoördinatie van het Leerhuis.

Voor de reguliere coschappen hebben wij directe afspraken gemaakt met betreffende universiteiten, waarbij zij de plaatsing verzorgen. Voor de senior coschappen en keuze coschappen hebben wij afspraken gemaakt met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

Bij een aantal vakgroepen is er eventueel ook ruimte voor coassistenten die aan universiteiten van buiten onze OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) studeren.

Senior coschap

Het aanbod van senior coschappen (SECO) binnen OLVG vind je op Canvas van de VU en op Canvas van de UvA. Daar vind je ook een korte omschrijving van de inhoud van de betreffende senior coschap.

Alle plekken voor het senior coschap worden door deze beide universiteiten ingedeeld. Kijk voor meer informatie over de plaatsing en procedure rondom senior coschap op Canvas van de UvA of op Canvas van de VU of neem contact op met de onderwijsadministratie van de universiteit.

OLVG heeft alleen bij hoge uitzondering vrij te vergeven SECO-plekken.

Keuze coschappen

Het aanbod van keuze coschappen binnen OLVG vind je op Canvas van de VU en op Canvas van de UvA. Daar vind je ook de standaardduur van het betreffende keuze coschap. Bij de keuze coschappen hanteren we veelal geen vaste startdata en het aanbod kan afhankelijk zijn van het aantal ingevulde SECO-plekken.

Je kunt bij de onderwijscoördinatie van het Leerhuis via coschap@olvg.nl informeren naar de actuele beschikbaarheid.

Gelieve niet de individuele co-opleiders te benaderen; zij kunnen je geen plek toezeggen.

Wanneer er een plek beschikbaar is, dan zullen wij je vragen om ons je CV en een motivatie voor het keuze coschap toe te sturen.

Wetenschappelijke stages

Ook bieden wij stageplaatsen aan voor wetenschappelijk onderzoek. Deze vallen echter niet onder de coschappen. Meer informatie hierover vind je op olvg.nl/wetenschap.

Student van buiten onze OOR?

Studeer je niet aan de VU of de UvA en heb je interesse in een senior coschap of een keuze coschap binnen OLVG? Stuur dan een e-mail naar coschap@olvg.nl. Vermeld daarin je startdatum, de gewenste stageduur en het specialisme waar je interesse naar uitgaat. Wij streven ernaar binnen een week op je bericht te reageren.

Contact

Locatie Oost en locatie West
E-mail: coschap@olvg.nl