home

Virtual Fracture Care: geen nacontrole maar app voor patiënt met simpel en stabiel letsel

Sinds 2019 wordt in OLVG gewerkt volgens de Virtual Fracture Care methode: dit houdt in dat patiënten met relatief simpel en stabiel letsel na bezoek aan het ziekenhuis geen poliklinische nacontrole meer krijgen, maar alle informatie in de vorm van een app ontvangen om thuis te herstellen. Waarschijnlijk heeft een van uw patiënten ook al eens met deze app te maken gekregen. In dit bericht zetten we nog eens voor u op een rij om welke patiënten dit kan gaan en welke informatie in de app te vinden is.

Normaal gesproken wordt voor vrijwel iedere patiënt met een verstuiking of botbreuk een afspraak voor nacontrole in het ziekenhuis gemaakt. Onderzoek toont aan dat dit lang niet altijd noodzakelijk is. Arts-onderzoeker Thijs Geerdink van OLVG, die de app als onderdeel van zijn promotietraject heeft ontwikkeld, licht dit toe. 'De nacontroles zijn routinematig en dienen vooral als geruststelling. Ze voegen vaak niets toe aan het herstel en leiden nooit tot wijziging van de behandeling.'

Een simpel en stabiel letsel is bijvoorbeeld een botbreuk die in principe altijd goed herstelt, bijvoorbeeld een greenstick fractuur van de pols bij kinderen. Deze patiënten krijgen een brace of verband in plaats van gips, en kunnen dit zelf verwijderen.

De app en Breuklijn

Na behandeling op de SEH krijgen de patiënten met dit type letsel voor vertrek duidelijke uitleg over de Virtual Fracture Care app. Hierin vinden ze informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Maar ook voorbeeldvideo’s van oefeningen en het opnieuw aantrekken van de brace, bijvoorbeeld na het douchen.

De app ondersteunt een behandeling waarbij de patiënt de regie heeft: er wordt geen standaardcontrole afgesproken, maar de patiënt kan het herstel zelf managen. Naast de app is er een speciale Breuklijn ingesteld, een telefoonnummer dat patiënten kunnen raadplegen bij vragen of toenemende pijnklachten. Deze lijn wordt bemand door de gipsverbandmeesters, met als achterwacht een traumachirurg of orthopeed-traumatoloog.

Geen verschuiving van zorg naar de eerste lijn

De Virtual Fracture Care methode vindt zijn oorsprong in Glasgow. In 2011 is hier gestart met een vergelijkbaar behandelproces, waarna veel ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk volgden. De selectie van de 11 letsels is voornamelijk gebaseerd op studies van deze ziekenhuizen. Hierin wordt gesteld dat patiënten met deze letsels een gunstige behandeluitkomst hebben met vroegtijdige behandeling, zonder poliklinische of radiologische nacontrole. OLVG heeft de resultaten van VFC in 2020 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit onderzoek en ontwikkeling van de Virtual Fracture Care is mede mogelijk gemaakt vanuit Zilveren Kruis. Uit het onderzoek blijkt dat er een vergelijkbare patiënttevredenheid was en geen verschuiving van zorg naar de eerste lijn. Dat maakt VFC een veilig alternatief voor de traditionele behandeling met poliklinische controles. De werkwijze wordt breed gedragen door de Spoedeisende Hulp, Chirurgie, Orthopedie en gipsverbandmeesters.

Santeon ziekenhuizen

In navolging van OLVG is recent ook het Martini Ziekenhuis in Groningen gaan werken volgens de Virtual Fracture Care methode. Eerder besloot het St. Antonius Ziekenhuis daar al toe. Andere Santeon ziekenhuizen volgen binnenkort. Ook in de media werd hierover recent bericht, bijvoorbeeld in ICT&Health en op RTV Noord.