home

Samenwerking Traumachirurgie met Orthopedie

Vanaf 1 januari komt er een definitief einde aan de (grotendeels) gescheiden werkvorm tussen de Orthopedie en Traumachirurgie zoals die tientallen jaren bestond. De multidisciplinaire Trauma Unit is daarmee een feit. Dat betekent voor u dat er een telefoonnummer is: 020 510 89 47. Alle klinisch opnamen voor patiënten met (semi-acute) letsel op het gebied van het Steun- en Bewegingsapparaat (SBA)  worden geconcentreerd op A4 in West. Op 26 januari is de officiële opening van deze Trauma Unit. U bent van harte welkom.

Met deze vervolgstap kunnen we spreken van een regionaal toonaangevend centrum voor patiënten met (semi-acute) letsel op het gebied van het Steun- en Bewegingsapparaat (SBA), met als uitgangspunt:

'Elke traumapatiënt die in OLVG komt wordt door één team en volgens dezelfde protocollen en werkwijzen behandeld in een optimale organisatie. Zo leveren wij de best mogelijke traumazorg in Groot Amsterdam voor patiënten met een letsel aan het Steun- en Bewegingsapparaat.'

Van oudsher zijn de klinische en operatieve traumazorg van Traumachirurgie en Orthopedie bestuurlijk, financieel en organisatorisch gescheiden georganiseerd. Dit is niet patiëntgericht: het gaat bij acute traumazorg tenslotte om dezelfde soort patiënten met een vergelijkbare zorgvraag. Daarnaast vraagt de stijgende zorgvraag in samenhang met personele krapte om een slimme en efficiënte inzet van beschikbare mensen en middelen om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te geven.

Daarom is een landelijke afspraak gemaakt tussen de wetenschappelijke verenigingen van traumachirurgen (NVT) en orthopeden (NOV) om een sterk samenwerkingsverband te realiseren. Een uitdagend proces dat de afgelopen 3 jaar met een intensief project vanaf de grond opgebouwd moest worden, maar waarin OLVG nu een nieuwe mijlpaal behaalt.

Uniform en efficiënt

De traumazorg op de SEH, polikliniek, gipskamer, operatiekamers, dagbehandeling/lounge en kliniek worden zodanig ingericht dat de traumapatiënt optimale kwaliteit ervaart, dat alle medewerkers optimaal zijn toegerust om deze kwaliteit te bieden en dat de gedeelde werkprocessen zo uniform en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.

Door de concentratie van kennis en kunde profiteert de patiënt van de best mogelijke traumazorg, waarbij de zorg om de patiënt heen in nauwe samenwerkring met alle betrokken disciplines wordt geleverd. De Trauma Unit vestigt in West (Level 2 traumacentrum), waar alle operatieve traumazorg al sinds 2017 is geconcentreerd. In Oost (Level 3 traumacentrum) wordt naast de basis SEH-functie voor trauma, vooral poliklinische- en gipskamertraumazorg geleverd.

Er zullen nog diverse logistieke, organisatorische en ICT/Epic-technische hobbels moeten worden overwonnen, maar de traumachirurgen en trauma-orthopeden zijn blij met deze belangrijke stap en kijken uit naar de mooie samenwerking!

Welkom op de officiële opening

Op 26 januari 2023 openen wij officieel de Trauma Unit op afdeling A4 Chirurgie, locatie West.

U bent vanaf 16.30 uur van harte welkom om deze opening met ons te vieren.

Om 17 uur vindt de officiële opening plaats.