home

Juiste zorg op de juiste plek - Pijncentrum

De afdeling Anesthesiologie en pijngeneeskunde heeft een zogenaamd ‘spoorboekje’ ontwikkeld. Het spoorboekje is een van de resultaten van het project Slimmer samenwerken met de huisarts, dat onder meer als doel heeft om de juiste zorg te bieden op de juiste plek. In het spoorboekje staat beschreven waar een patiënt met een specifieke klacht het best geholpen kan worden.

De polikliniek Pijncentrum richt zich op de diagnose en behandeling van acute en chronische pijnklachten. Onderstaand is per klacht weergegeven bij welke zorgverlener patiënt terechtkan.

Pijn in de rug zonder uitstraling

Naar welke zorgverlener:

  • Fysiotherapie/ revalidatie

Op rugpijnnetwerk.nl kunt u meer informatie vinden. De fysiotherapeut behandelt ook vaak met TENS. Indien er een specifieke verwijzing naar de pijnpoli is vermeld dan altijd het gebruik van TENS.

Radiculair syndroom

Naar welke zorgverlener:

  • Neuroloog – bij onduidelijke diagnose
  • Pijnpoli – bij bekende diagnose en geen operatie indicatie

Voor behandeling in OLVG dient de beeldvorming reeds verricht te zijn.

Postherpetische neuralgie

Naar welke zorgverlener:

  • Pijnpoli

Bij een behandeling van postherpetische neuralgie kan de pijn sneller onder controle komen door vroegtijdige toediening corticosteroïden epiduraal. Bij langer bestaande klachten kan eventueel capsaicine behandeling (Qutenza) verricht worden.

Fibromyalgie

Naar welke zorgverlener:

  • Fysiotherapie/ revalidatie

De eerste stap bij fibromyalgie is vaak fysiotherapie/revalidatie of medicatie middels nortrilen. Er zijn geen interventies geïndiceerd vanuit de pijnpoli.

Aangezichtspijn

Naar welke zorgverlener:

  • Afhankelijk van oorzaak

De juiste zorgverlener bij aangezichtspijn is zeer afhankelijk van de oorzaak.

Neuroloog: Trigeminusneuralgie, clusterhoofdpijn, atypische aangezichtspijn

Tandarts: aangezichtspijn met duidelijk verband met tanden of kiezen

KNO-arts: pijn in bijholten, neus en oor.

Gewrichtspijn

Naar welke zorgverlener:

  • Orthopedie

Als de diagnostiek is afgerond, er geen operatie indicatie/wens is en fysiotherapie tevens onvoldoende effect heeft, dan is verwijzing naar de pijnpoli te overwegen.

Teleconsultatie

U kunt bij niet-spoedeisende vragen en bij twijfel aan het nut van verwijzen altijd teleconsultatie overwegen.

Betrokken afdelingen

Pijncentrum