home

In locatie West snellere diagnostiek voor kinderen met verdenking DDH

Voortaan kunt u een kind met verdenking Developmental Dysplasia of the Hip direct doorverwijzen naar Radiologie, locatie West. Bij twijfel over de uitslag van de echo volgt consult orthopeed, zo mogelijk op dezelfde dag. Behandeling (pavlik) start dan zo spoedig mogelijk. U vraagt via ZorgDomein een Echo Bekken Kind aan via Beeldvorming of Orthopedie.

Tot nu toe was het gebruikelijk om deze kinderen met DDH door te verwijzen naar het spreekuur van de kinderorthopeed die hierin gespecialiseerd is. De nieuwe routing is doelmatiger. We volgen hiermee andere ziekenhuizen waar de zorg rond congenitale heupdysplasie direct door Radiologie wordt gedaan.
Let op: de nieuwe routing geldt alleen in OLVG, locatie West. Locatie Oost gaat vooralsnog nog op de oude manier. We streven er naar om dit uiteindelijk op beide locaties te realiseren.

Hoe verwijzen?

  • West
    U vraag via ZorgDomein een Echo Bekken Kind aan. Deze vindt u onder beeldvorming én onder orthopedie> orthopedische aandoeningen kind> verdenking heupdysplasie
  • Oost
    U kunt in Oost geen echo bekken aanvragen. Als er al een echo elders is gemaakt, kunt u direct verwijzen naar orthopedie> orthopedische aandoeningen kind> verdenking heupdysplasie