home

Uw zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico.

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Dan is het noodzakelijk dat u verzekerd bent. Bekijk dan de volgende checklist om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt:

Verplicht eigen risico

Houd rekening met het verplicht eigen risico en de hoogte van het eigen risico binnen uw polis. Hierdoor is ook de kans aanwezig dat u (een deel van) uw factuur zelf moet betalen! Neem voor de zekerheid van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar en informeer naar de voorwaarden voor een vergoeding. Meer informatie over het eigen risico vindt u op de site van de Rijksoverheid

Niet in Nederland verzekerd

Nederland heeft met een aantal landen internationale afspraken gemaakt over het verlenen van medische zorg aan personen die tijdelijk in ons land verblijven.

Heeft u een budgetpolis afgesloten?

Klik dan hier voor meer informatie.

Kunt u met uw zorgverzekering in 2023 terecht bij OLVG?

We helpen u  graag verder met dit handige overzicht.

Kunt u met uw zorgverzekering in 2024 terecht bij OLVG?

We helpen u graag verder met dit handige overzicht