home

Toelichting op uw factuur

De zorg in het ziekenhuis varieert van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Het ziekenhuis rekent echter niet alle bezoeken en onderzoeken apart af. Alle geleverde zorg voor één zorgvraag kom in één pakket op de rekening. Dit heet een dbc-zorgproduct (dbc= diagnose behandelcombinatie). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In deze animatiefilm legt de NZa uit hoe het declaratiesysteem in ziekenhuizen werkt. Bekijk hier.

Wat staat er op mijn ziekenhuisrekening? 

Op uw ziekenhuisrekening staat welke zorg en/of onderzoeken u heeft gekregen in het ziekenhuis, en wanneer. Ook ziet u welke diagnose-behandelcombinatie(s) er in rekening worden gebracht, met daarbij een code en het bedrag. Kijk voor meer informatie ook hier.

Consult op afstand

In de periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op een factuur van uw zorgverzekering een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per e-mail of via videobellen. De hoogte van de factuur wordt niet bepaald door het feit of u op de poli geweest bent of een telefonische (of andere) afspraak heeft gehad.

Wat is een diagnose-behandelcombinatie en wat zijn zorgactiviteiten?

 Een diagnose-behandelcombinatie (dbc) is een pakket zorg, geleverd  in het ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een polsbreuk. De dbc voor een polsbreuk bevat het vaststellen van een diagnose en zorgactiviteiten zoals het maken van een foto, het plaatsen van het gips en een polikliniekbezoek voor de controle. U betaalt een bedrag voor de gehele diagnose-behandelcombinatie en niet voor elke zorgactiviteit apart. 

Hoe lang kan een behandeling duren? 

Een diagnose-behandelcombinatie kan maximaal 120 dagen duren. Na een operatie mag de dbc nog maximaal 42 dagen doorlopen. Duurt de behandeling langer dan deze termijnen? Dan wordt er aansluitend een nieuwe (vervolg-)dbc geopend. Deze vervolg-dbc start direct aansluitend op de vorige gesloten dbc. Hierdoor kunnen meerdere facturen voor een zorgvraag ontstaan.

Voorbeeld:

In december 2020 bent u op de polikliniek geweest voor een afspraak met de arts. De arts opent op deze dag een nieuwe DBC. Naar aanleiding van het gesprek en onderzoek wordt bepaald dat er een ingreep moet plaatsvinden. Deze ingreep vindt plaats in februari 2021. De geopende DBC in december 2020 staat dan nog steeds open en ook de ingreep wordt hierin geregistreerd. 120 dagen na de opening van de DBC sluit deze af en wordt deze gefactureerd. Omdat de openingsdatum van de DBC in 2020 was, zal hiervoor het eigen risico worden aangeschreven. Heeft u nog een controle afspraak na deze 120 dagen? Dan komt dit in de vervolg DBC terecht. Aangezien deze DBC geopend is in 2021, wordt het eigen risico van 2021 aangeschreven.

Let op! 120 dagen is de maximale looptijd van een DBC. De looptijd verschilt per situatie.

Declaratiecode

Op uw factuur staat een code van 6 cijfers, de zogenaamde declaratiecode.

Hash-code

Op basis van de geleverde zorgactiviteit in combinatie met de diagnose wordt een zorgproduct afgeleid waarbij automatisch een unieke code wordt aangemaakt, de zogenoemde Hash-code. Alle ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van dit landelijk systeem.

Meer weten?

Heeft u vragen over factuur of betaling?

Neem dan contact op met de afdeling Debiteuren 020 599 3746. Deze afdeling is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur.

Kijk ook op onze pagina Vergoeding kosten behandeling

U krijgt een factuur thuisgestuurd maar u heeft een basisverzekering?

Als de behandeling valt onder de basisverzekering, stuur dan de factuur terug naar OLVG onder vermelding van uw registratienummer en de naam van uw zorgverzekeraar.