home

Thuis uw verblijf in OLVG voorbereiden

MijnOLVG

Voor uw verblijf in OLVG is het belangrijk dat u MijnOLVG gebruikt. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw medische gegevens en uitslagen bekijken. Gebruikt u MijnOLVG nog niet? U logt eenvoudig in met DigiD. U kunt de MijnOLVG-app downloaden in de App Store of Google Play Store. U kunt ook inloggen via de website www.mijnolvg.nl

Alvast zorg en hulpmiddelen regelen

Als u na uw verblijf in OLVG nog zorg nodig heeft, bespreekt de transferverpleegkundige de mogelijkheden met u. De transferverpleegkundige helpt bij het aanvragen van zorg. Het is belangrijk om uw zorg op tijd te regelen. Bijvoorbeeld thuiszorg of revalidatie. U of uw naasten kunnen van tevoren zelf hulpmiddelen of ondersteuning aanvragen. Lees meer op de webpagina: Zorg na uw verblijf in OLVG: wat u zelf regelt en wat het transferpunt regelt.

Eerste contactpersoon

Bedenk voordat u naar het ziekenhuis komt wie uw contactpersoon zal zijn. Als het nodig is, nemen onze zorgverleners altijd met deze persoon contact op. De zorgverleners geven aan andere mensen geen informatie over uw situatie. De contactpersoon kan zo nodig een gesprek met de arts vragen.

Instructies voor uw behandeling

 • Soms krijgt u instructies die u moet opvolgen voordat u naar het ziekenhuis komt. Dit kan gaan over eten en drinken, medicijnen innemen of het voorkomen van infecties.
 • De informatie over eten en drinken staat vaak ook op de webpagina van de behandeling die u krijgt.
 • De informatie over het voorkomen van infecties vindt u op de webpagina: Infectie voorkomen voor uw operatie.
 • Lees de instructies die voor u gelden minimaal een week voor uw verblijf door. Volg de instructies goed op. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverlener.

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Uw eigen medicijnen.
 • Een actueel medicatieoverzicht. U kunt het medicatieoverzicht ophalen bij uw apotheek.
 • Schoenen die u gemakkelijk kunt aantrekken en uittrekken. Zorg dat ze niet glad zijn.
 • Gemakkelijke kleding om overdag te dragen. U probeert zoveel mogelijk buiten uw bed in beweging te blijven. Dit is goed voor het herstel.
 • Kleding om in te slapen en schoon ondergoed.
 • De hulpmiddelen die u thuis gebruikt. Bijvoorbeeld een gehoorapparaat, een stok of een rollator.
 • Als u wilt, kunt u een laptop, tablet of telefoon meenemen. Neem ook een koptelefoon of oortjes mee. Andere mensen hebben dan geen last van het geluid.
 • Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

De dag van uw opname

 • Uw zorgverlener heeft met u afgesproken wanneer u voor opname naar OLVG moet komen. Vaak is het tijdstip van de opname niet het tijdstip van de operatie is. Er zijn dan eerst andere voorbereidingen nodig.
 • Bij vragen over de opname kunt u contact opnemen met een planner.
  Alle telefoonnummers van de planners staan bij elkaar op de webpagina: Planning opname of operatie.
 • Het kan zijn dat u zich op de dag van opname koorts heeft of zich niet lekker voelt.
  Neem dan eerst contact op met de planner of de verpleegafdeling waar u zult verblijven.

Verder lezen

Thuis voorbereiden op een verblijf in OLVG