home

Verpleegkundig stafbestuur

In OLVG hebben verpleegkundigen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zorgbeleid. Via het verpleegkundig stafbestuur (VSB) kunnen verpleegkundigen direct en indirect meepraten en meebeslissen over het zorgbeleid in OLVG. Dit vindt OLVG belangrijk omdat verpleegkundig zeggenschap en (beroeps)ontwikkeling bijdragen aan hogere zorgkwaliteit voor de patiënt.

Professionaliteit

Door het continue contact met patiënten leveren verpleegkundigen dagelijks een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Voor het VSB staan de beste zorg voor onze patiënten en grote professionaliteit binnen de verpleging dan ook centraal. Zo zorgt het VSB ervoor dat er volgens de laatste inzichten wordt gewerkt en dat er continu verpleegkundig onderzoek wordt gedaan naar verbetering van de verpleegkundige zorg. Scholing, goed leiderschap en een bewuste kritische houding van verpleegkundigen vinden we in OLVG belangrijk. Vanzelfsprekend bevordert het VSB ook de onderlinge samenwerking van verpleegkundigen en de samenwerking met artsen en andere professionals.

Ambitieuze verpleegkundigen 

Het VSB bestaat uit een bestuur, commissie en een verpleegkundige klankbordgroep. Leden van het VSB hebben verschillende achtergronden: van verpleegkundige tot teamleider, van verpleegkundig specialist tot verpleegkundige in opleiding. Maar één ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal ambitieuze verpleegkundigen met een passie voor hun vak. 

Het VSB-bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, de chief nursing information officer (CNIO) en een secretaris. Het VSB heeft vier aandachtsgebieden: educatie, excellente zorg, kwaliteit & verbetering en innovatie & digitalisering. Via deze aandachtsgebieden, zet het VSB zich voortdurend in om de deskundigheid en de professionaliteit van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten verder te bevorderen.

Activiteiten

Het verpleegkundig stafbestuur is bij veel OLVG-brede projecten betrokken. Bijvoorbeeld het project ‘aantoonbaar bekwaam’ dat zich richt op bekwaamheid van zorgprofessionals ten aanzien van de risicovolle- en voorbehouden handelingen. Maar het VSB is ook betrokken bij het project toekomstbestendige verpleegkundige zorg, bij de masterclasses Verpleegkundig Leiderschap en bij de Qualicor-accreditatie van OLVG (voorheen NIAZ-accreditatie).

Bovendien neemt het VSB deel aan de ethiekcommissie, aan het kernteam voor een duurzaam ziekenhuis en denkt het mee over grote investeringen die OLVG maakt voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe ziekenhuisbedden, een nieuw verpleegkundig oproepsysteem en de aanschaf van ‘slimme’ bloeddrukmeters. Het verpleegkundig stafbestuur stimuleert de toepassing van evidence-based practice door onder andere mee te helpen bij de organisatie van het jaarlijkse symposium over verpleegkundig onderzoek en door zitting te nemen in de redactie van Wetenschap@OLVG: Verpleegkunde, een tijdschrift over verpleegkundig onderzoek in OLVG dat voor en door verpleegkundigen is geschreven. En uiteraard ondersteunt het VSB de organisatie van de Dag voor de Zorg op 12 mei. Kortom: het VSB is actief binnen heel OLVG en binnen alle lagen van de organisatie.