home

Medisch beleid

Basiszorg

Binnen OLVG biedt elk specialisme basiszorg: zorg om basale en veelvoorkomende aandoeningen adequaat te diagnosticeren en te behandelen conform de richtlijnen van de desbetreffende beroepsgroep, zonder dat verwijzing naar een ander medisch centrum noodzakelijk is. Basiszorg is het fundament van het zorgaanbod.

Topklinische zorg

OLVG is een topklinisch ziekenhuis en behoort tot een van de landelijke Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
Vanuit de (STZ) is landelijk een aantal expertisecentra benoemd. In deze expertisecentra werken professionals die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en/of vaardigheden in een betreffend aandoeningsgebied en die sterk betrokken zijn in wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis. 
OLVG kent een aantal bijzondere functies:

 • Gespecialiseerde afdeling Orthopedie voor onder meer wervelkolomchirurgie
 • Hartcentrum met cardio-thoracale chirurgie en interventiecardiologie
 • Hersenen, stofwisseling en vaten
 • Hiv-behandelcentrum
 • Level III Intensive Care met 24 bedden
 • Obesitas Centrum Amsterdam voor mensen met extreem overgewicht
 • Oncologie en complexe chirurgie
 • Psyche en Soma
 • Slaap en Apneucentrum, gespecialiseerd in slaapgerelateerde aandoeningen
 • Gezamenlijk de grootste SEH van Nederland
 • Vrouw-, moeder- en kindzorg waar moeder en kind altijd bij elkaar blijven

Hoge professionele standaard

Professioneel medisch en verpleegkundig handelen betekent dat medewerkers voldoen aan kwaliteitseisen van beroepsverenigingen, op de hoogte zijn van ontwikkelingen in hun vakgebied en werken volgens de geldende richtlijnen. Nieuwe inzichten op basis van evidence based medicine en best practice worden snel geïmplementeerd in de patiëntenzorg. Er is een eenduidig protocollenbeleid.

Orgaan- en weefseldonatie

Het is mogelijk dat u op een bepaald moment in aanraking komt met donatie van organen of weefsels. Bijvoorbeeld wanneer een naaste is overleden en er beslissingen gemaakt dienen te worden die betrekking hebben op orgaan- en weefseldonatie. Lees verder