home

Orgaan- en weefseldonatie

Het is mogelijk dat u op een bepaald moment in aanraking komt met donatie van organen of weefsels. Bijvoorbeeld wanneer een naaste is overleden en er beslissingen gemaakt dienen te worden die betrekking hebben op orgaan- en weefseldonatie. 

Wat is orgaan- en weefseldonatie?

Orgaan- en weefseldonatie is het ter beschikking stellen van gezonde organen en weefsels van een overledene ten behoeve van een patiënt. Organen die kunnen worden getransplanteerd zijn: hart, nieren, lever, longen, pancreas en dunne darm. Weefsels die kunnen worden getransplanteerd zijn: oogweefsel, huid, hartkleppen, bloedvaten en bot- en peesweefsel.

Wie kan donor zijn?

Elke Nederlander vanaf 12 jaar kan in het Donorregister laten registreren of hij of zij na overlijden zijn organen en/of weefsels beschikbaar stelt voor donatie. Pas als iemand overlijdt, beoordeelt een arts of diegene ook echt donor kan zijn.

Hoe is orgaan- en weefseldonatie geregeld bij OLVG?

Wat is de rol van de arts?

Bij OLVG zijn artsen verantwoordelijk voor het herkennen van een mogelijke donor. Op basis van leeftijd en ziektegeschiedenis weet een arts of een overledene een potentiele donor kan zijn. Artsen zijn verplicht het Donorregister te raadplegen bij iedere potentiële orgaan en/ of weefseldonor, om te achterhalen of de overledene zich heeft laten registreren in het donorregister. De arts bespreekt altijd de uitkomst van het Donorregister met de familie. Is duidelijk dat de patiënt heeft vastgelegd om organen en/of weefsel voor donatie ter beschikking te stellen? Dan legt de arts aan de familie uit wat er gaat gebeuren. Is de wens van de patiënt niet duidelijk? Dan raadplegen artsen de nabestaanden om toestemming te vragen.

Wat is de rol van de Donatiecoördinator?

De Donatiecoördinator maakt deel uit van de donatiecommissie, waarin artsen van verschillende vakgroepen participeren. De belangrijkste taak is erop toezien dat het ziekenhuis goed omgaat met orgaan- en weefseldonatie. Dit houdt in dat bij alle patiënten die overleden zijn in het ziekenhuis, gedacht moet worden aan donatie en dat de donatieprocedures conform de Wet op orgaandonatie (WOD) uitgevoerd worden.

De Donatiecoördinator geeft binnen het ziekenhuis scholing en voorlichting aan artsen en verpleegkundigen over verschillende aspecten rondom donatie en transplantatie. Registratie en evaluatie met de betrokken arts zijn belangrijk om na te gaan of bij een overledene de screening, het gesprek met nabestaanden en de eventuele procedure naar tevredenheid is doorlopen. Kwaliteit van zorg staat voorop, donorzorg is patiëntenzorg, het is tenslotte de laatste wens van een overledene of de nabestaanden.

Indien er behoefte bestaat over informatie over de donatieprocedure, kan men terecht bij de Donatiecoördinator. Hij verstrekt informatie en verwijst indien nodig door naar de juiste persoon , zoals de betrokken arts.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de donatiecoördinator.

Donatie en transplantatie

Orgaan en weefseldonatie is geen vanzelfsprekendheid. Er is een groot tekort aan organen en weefsels. Donatie is voor nabestaanden van de donor een emotionele gebeurtenis. Toch is het belangrijk hier goed over na te denken, eigen wens in het donorregister vastleggen en je keuze met je familie bespreken. In de meeste situaties zijn organen namelijk levensreddend en weefsels kunnen de kwaliteit van leven van de ontvangende patiënt aanzienlijk verbeteren. Ook kan iemand bij leven een nier of deel van de lever doneren. Het vervangen van het zieke orgaan of weefsel bij een patiënt door een gezond orgaan of weefsel, wordt transplantatie genoemd.

Het donatieproces heeft geen invloed op het uiterlijk van de overlijdende of op het organiseren van de begrafenis. Een donatie is kostenloos.

Vragen

Heeft u vragen over orgaan- en weefseldonatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar donatiecoordinator@olvg.nl

Verder lezen

Meer informatie