home

Informatie voor leveranciers

English below

Op deze pagina vindt u de schriftelijk vastgelegde afspraken van OLVG over de levering van producten.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) zijn per 1 juni 2015 gefuseerd. De tenaamstelling van beide organisaties is per 1 juni 2015 OLVG en per november 2018 is er sprake van 1 financiële organisatie.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de gevolgen van de fusie, kunt u zich wenden tot: informatie@olvg.nl

Inkoop

 • De orders worden door ofwel OLVG, locatie Oost, ofwel OLVG, locatie West bij u geplaatst. Levering van orders dient te geschieden conform order, ofwel in West ofwel in Oost;
 • Facturen volgen de orderstroom. Hierbij dient u de gegevens zoals deze op de order worden genoemd aan te houden.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft omtrent de gevolgen van de fusie op uw inkoopsamenwerking met OLVG kunt u zich wenden tot informatie@olvg.nl

Recallprocedure OLVG

Indien bij leverancier zich, al dan niet vrijwillig, een recall of gevaarmelding voordoet dient leverancier deze recall of gevaarmelding zo spoedig mogelijk (al dan niet telefonisch) te melden bij de afdeling Inkoop en deze melding schriftelijk te bevestigen.

Contactgegevens afdeling Inkoop:

Buiten kantoortijden (in geval van calamiteit):

 • Neem contact op met de betreffende OLVG-locatie(s) via het algemene telefoonnummer, zie contactgegevens onderaan deze pagina.
 • Informeer de receptionist dat er via de calamiteitenprocedure een veiligheidswaarschuwing of recall uitgezet moet worden.
 • Bevestig de afspraak per e-mail en zet Inkoop@olvg.nl in cc. Vermeld expliciet om welke OLVG-locatie(s) en welk specialisme/afdeling het gaat.
 • Via de calamiteitenprocedure wordt Inkoop ingeschakeld.

Logistiek

Orders worden door locatie Oost of locatie West bij u geplaatst.

Op de orders staan de afleveradressen vermeld. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft omtrent de gevolgen van de fusie op de logistieke afhandeling met locatie Oost of West kunt u zich wenden tot informatie@olvg.nl

Juridisch

De Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidzorg 2017 (AIVG 2017) zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle rechtshandelingen, daaronder mede verstaan alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Stichting OLVG optreedt als koper c.q. verwerver van goederen en/of diensten, tenzij partijen eerder uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Santeon Voorwaarden zijn overeengekomen. De AIVG 2017 zijn op 21 februari 2017 gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag  onder depotnummer 16/2017.

U kunt hier onze algemene inkoopvoorwaarden downloaden:

algemene_inkoopvoorwaarden

Eisen t.a.v. verpakking- etikettering en levering

eisen_tav_verpakking_en_verzending-ontvangst_olvg

Algemene gegevens Stichting OLVG

 • KvK-nummer: 41199082
 • BTW-nummer: NL003027429B01
 • NL 31ABNA025.67.31.551 (voor te ontvangen gelden van Stichting OLVG)
 • NL42ABNA024.34.86.197 (voor te betalen nota’s aan Stichting OLVG)
 • Bank SWIFT/BIS: ABNANL2A

OLVG, locatie Oost

Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
Postadres: Postbus 95500, 1090 HM  Amsterdam

OLVG, locatie West 

Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam
Postadres: Postbus 9243, 1006 AE Amsterdam

In English 

Information for suppliers in English