home

Met aandacht en lef : strategie 2023-2025

In de afgelopen jaren hebben we meer dan ooit gezien hoe belangrijk kwalitatief goede en toegankelijke zorg is. Vooruitkijken is altijd lastig, en in deze snel veranderende tijd geldt dat des te meer. Wat we zeker weten is dat in de komende jaren de zorgvraag stijgt en dat er minder personeel beschikbaar is. De toegankelijkheid van zorg staat daarmee onder druk. Dit vraagt om een ingrijpende verandering. Kunnen we in de komende jaren een balans vinden in het combineren van onze dagelijkse patiëntenzorg en de noodzakelijke transformatie voor de toekomst? Een combinatie van zorg én transformatie die alleen mogelijk is ‘met aandacht en lef’.

In de OLVG-strategie 2023 – 2025 staan handvatten om de komende jaren – waar de druk op de zorg onverminderd hoog blijft – succesvol door te komen als één organisatie. Schouder aan schouder, met elkaar voor een beter leven in een gezonder Amsterdam. Binnen de strategie richten we ons op 3 pijlers: De menselijke maat (onze drijver), Topklinische rol in het netwerk (onze taak) en Onze zorg is vernieuwend (onze manier). Wat deze pijlers precies inhouden en welke ambities daaronder vallen leest u hieronder.

Header strategie
Header strategie