home

Een terugblik op het jaar 2023: ‘jaar vol uitdaging en verandering’

Vandaag publiceren we het jaarslag van 2023. Het was een jaar van zowel grote uitdagingen als veranderingen voor OLVG. Het was ook het eerste jaar van onze strategie 2023 - 2025, 'met aandacht en lef'.

Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen voor OLVG was het aanhoudende tekort aan personeel. En door de continue stijgende vraag naar zorg heeft dat tekort onvermijdelijk effect gehad op onze capaciteit om zorg te verlenen en daarmee onze financiële resultaten.

Veranderingen

Twee leden van de raad van bestuur namen dit jaar afscheid van OLVG. Roxanne Vernimmen werd opgevolgd door Pien Beltman. Na het vertrek van Maurice van den Bosch werd Rob Dillman interim voorzitter van de raad van bestuur.

De voorbereidingen voor het grootschalig vernieuwen van de OLVG locaties zijn in volle gang. De uiteindelijke realisatie zal lange tijd in beslag nemen. 

Met aandacht en lef

2023 was het eerste jaar van onze nieuwe strategie, 'met aandacht en lef'. Om de zorg toegankelijk te houden liepen er meerdere projecten met het streven ‘zorg thuis als het kan’ en ‘in het ziekenhuis als het moet’. De ontwikkeling van digitale zorg kreeg een grote nieuwe impuls door de samenwerking binnen Santeon in het gezamenlijke project ‘Zorg bij Jou’.

Kwaliteit bevestigd

We zijn trots op het behalen van de heraudit Qualicor en de succesvolle STZ-visitatie (samenwerkende topklinische ziekenhuizen), waarbij de STZ-status voor de komende vier jaar opnieuw is toegekend. Deze erkenningen bevestigen ons streven naar kwaliteit en continue verbetering van de zorg die we bieden.

Volledige jaarverantwoording

Ondanks alle uitdagingen zijn we erin geslaagd om - dankzij de enorme inzet van al onze medewerkers en partners - de best mogelijke topklinische zorg te blijven leveren aan onze patiënten. Lees hier de volledige jaarverantwoording over 2023.