home

2023: jaar vol uitdaging en verandering

In 2023 speelde OLVG wederom een grote rol van betekenis in de stad. Met ruim 6000 medewerkers werd dag en nacht met de grootste inzet gewerkt aan de topklinische zorg voor onze patiënten.

Tegelijkertijd was 2023 opnieuw een jaar van grote uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen voor OLVG was het aanhoudende tekort aan personeel, iets waar de hele zorgsector in Nederland mee te kampen heeft. Met daarbij een stijgende vraag naar zorg heeft dat tekort onvermijdelijk effect gehad op onze capaciteit om zorg te verlenen en daarmee onze financiële resultaten. Een gevolg van het tekort aan personeel was dat we in 2023 het besluit moesten nemen om onze geboortezorg te concentreren op één OLVG locatie. Daar staan we nu met een compleet team klaar voor moeder en kind. Hoewel dit een moeilijke verandering was voor onze medewerkers en patiënten, zijn we ervan overtuigd dat de concentratie zal bijdragen aan een efficiëntere en nog hoogwaardigere zorgverlening.

Om de zorg toegankelijk te houden liep een veelheid aan projecten met het streven ‘zorg thuis als het kan’ en ‘in het ziekenhuis als het moet’. De ontwikkeling van digitale zorg kreeg een grote nieuwe impuls door de samenwerking binnen Santeon in het gezamenlijke project ‘Zorg bij Jou’.

De voorbereidingen voor het grootschalig vernieuwen van de OLVG locaties zijn in volle gang. De uiteindelijke realisatie zal lange tijd in beslag nemen. De acute patiëntenzorg wordt op termijn gecentraliseerd op locatie West, waar grote vernieuwing zal plaatsvinden. Op de huidige locatie Oost wordt uiteindelijk de electieve zorg geconcentreerd. 

Onze ziekenhuiszorg vindt in toenemende mate plaats in de keten met samenwerkingspartners. De patiënt staat hierbij centraal en er komt er steeds meer focus op preventie te liggen. Binnen Amsterdam maakt OLVG deel uit van het project Vitaal & Gezond, waarin we met alle zorg- én maatschappelijke partners dit gezamenlijk vormgeven. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen OLVG en Cordaan. Door een deel van onze ruimte binnen OLVG beschikbaar te stellen en de samenwerking te intensiveren is de doorstroom flink verbeterend en kregen patiënten de best passende zorg. 

In 2023 werd de kwaliteit van onze zorg opnieuw getoetst door externe partijen. We zijn trots op het behalen van de heraudit Qualicor en de succesvolle STZ-visitatie (samenwerkende topklinische ziekenhuizen), waarbij de STZ-status voor de komende vier jaar opnieuw is toegekend. Deze erkenningen bevestigen ons streven naar kwaliteit en continue verbetering van de zorg die we bieden.

Bestuurlijk was 2023 ook een jaar van verandering. Zo namen Roxanne Vernimmen en Maurice van den Bosch afscheid van OLVG. Beiden zijn in de afgelopen jaren van grote betekenis geweest voor OLVG. Roxanne Vernimmen werd in augustus opgevolgd door Pien Beltman. De zoektocht naar een opvolger voor Maurice van den Bosch werd gestart. Rob Dillmann werd als interim voorzitter van de Raad van Bestuur aangetrokken. 

Ondanks de uitdagingen en veranderingen waar we als Amsterdams topklinisch stadziekenhuis voor staan hebben we een grote rol gespeeld in de beste mogelijke topklinische zorg aan honderdduizenden patiënten. Dit was alleen mogelijk dankzij de tomeloze inzet en toewijding van al onze medewerkers, partners en patiënten. We willen hierbij dan ook onze oprechte dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan de mooie prestaties in 2023.

Met aandacht en lef blijven we streven naar verbetering en vernieuwing, zodat we ook in de toekomst de uitdagingen in de zorg aan kunnen en onze patiënten de beste zorg kunnen blijven bieden.

Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam!

Raad van bestuur OLVG,

Rob Dillmann, Pien Beltman & Cees Buren

 

Over ons

OLVG is een topklinisch opleidingsziekenhuis en hét stadsziekenhuis van Groot Amsterdam, met hoofdlocaties in Oost en West. Naast deze hoofdlocaties heeft OLVG polikliniekfuncties op locatie Spuistraat en in het Medisch Centrum Jan van Goyen. Beide hoofdlocaties bieden 24/7 basiszorg en spoedeisende hulp, met een Intensive Care en een centrum voor moeder en kind. Hierdoor kan de Amsterdamse patiënt dag en nacht rekenen op acute medische zorg door specialistische teams. De unieke positie als toonaangevend stadsziekenhuis van Groot Amsterdam blijkt uit het feit dat OLVG jaarlijks medische zorg biedt aan circa 250.000 patiënten. De Spoedeisende Hulp-afdelingen van beide locaties vormen samen één van de grootste SEH’s van Nederland. De cardiologen van het Hartcentrum voeren jaarlijks meer dan 2.000 dotterbehandelingen, circa 650 ablaties, 80 TAVI’s, 200 pacemakers en 200 ICD’s uit. Per jaar worden circa 800 openhartoperaties uitgevoerd. In het Neurocentrum worden jaarlijks zo’n 800 patiënten met een beroerte opgenomen. Jaarlijks vinden er op beide locaties samen circa 6.000 bevallingen plaats; 65% van de nieuwe Amsterdammers wordt in OLVG geboren.

Onze speerpunten

We leveren een volledig en breed palet aan zorg voor de Amsterdammers. Binnen ons zorgaanbod hebben we zes speerpunten waar we ons extra in onderscheiden. Het gaat om zorg waar we een bijzondere rol in de regio vervullen en/of waar we een groot aandeel topklinische zorg leveren. Binnen de speerpunten wordt door meerdere afdelingen samengewerkt om zorg met de meeste waarde voor de patiënt te leveren.

Karakter OLVG

OLVG is een bijzonder en dynamisch ziekenhuis in een wereldstad. Daarom heeft het ziekenhuis zo'n uitgesproken karakter. Met de karaktereigenschappen van OLVG, de kernwaarden, laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Hiervoor hebben we medewerkers, patiënten én bezoekers gevraagd wat zij nu typisch OLVG vinden.

Strategie 2023 - 2025

Met aandacht en lef 

2023 was het eerste jaar van onze strategie ‘met aandacht en lef’. Hierin staat het toegankelijk houden van zorg centraal. Met een toenemende vraag naar zorg en steeds minder personeel is dit een grote uitdaging.

Het toegankelijk houden van zorg vraagt om een ingrijpende verandering. Een transformatie terwijl de dagelijkse zorg voor patiënten doorgaat. Dit is alleen mogelijk met aandacht en lef. Aandacht voor onze medewerkers en patiënten, en lef in het proberen van nieuwe oplossingen.

 

Met onze OLVG-strategie 2023-2025 geven we handvatten aan alle OLVG'ers om ook de komende jaren – waarin de druk op de zorg onverminderd hoog blijft – succesvol door te komen als één organisatie. Schouder aan schouder, met elkaar. Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam.

Binnen de strategie richten we ons op 3 pijlers:

.

De menselijke maat

Onze drijver

De beste en meest passende zorg geven aan patiënten is wat ons drijft. Onze medewerkers maken door hun bevlogenheid en professionaliteit elke dag het verschil voor patiënten. We stellen hen in staat om dat te kunnen doen en geven hen het vertrouwen.
Ambities

 1. Patiënten en medewerkers voelen zich gezien en gehoord bij ons.
 2. Onze zorg heeft aantoonbaar toegevoegde waarde voor de patiënt.
 3. We bereiden medewerkers voor op de zorg van de toekomst en stimuleren & faciliteren hen om continu te blijven ontwikkelen.
 4. Patiënten zijn het uitgangspunt bij het inrichten van onze organisatie en processen.

.

Topklinische rol in het netwerk

Onze taak

We realiseren ons dat we onderdeel zijn van het (zorg)netwerk van de patiënt. We voelen ons mede verantwoordelijk om met onze partners passende zorg te leveren. Samen houden we de zorg toegankelijk voor de Amsterdammers. Wij pakken onze rol als topklinisch ziekenhuis in het zorglandschap van Amsterdam.
Ambities

 1. We organiseren de electieve en chronische zorg doelmatig en servicegericht.
 2. We onderscheiden ons met een acuut & topklinisch profiel.
 3. We versterken en vergroten onze partnerships, binnen en buiten de zorg.
 4. We nemen een leidende rol in het professionaliseren van de digitale zorg in de regio.

.

Onze zorg is vernieuwend

Onze manier

Onze patiëntenzorg is overal: thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. De digitale en fysieke zorg zijn geïntegreerd en versterken elkaar. Daarin hebben onze locaties een duidelijk eigen profiel.
Ambities

 1. Onze zorg is hybride; een logisch geheel van digitaal en fysiek.
 2. We realiseren locaties met een eigen profiel.
 3. Dankzij data en medische technologie verbeteren we onze patiëntenzorg continu.
 4. We dragen bij aan een duurzame wereld.

Kerngetallen OLVG

Patiëntverhalen

Iedere patiënt heeft een eigen verhaal. Wij zijn er op betekenisvolle momenten in ieders leven. Samen met de patiënt kijken we welke zorg het beste past.

'Nu weet ik wat fit zijn écht betekent’

Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt in zijn of haar leven darmkanker. De diagnose en behandeling hebben een enorme impact op iemands leven. Maar ook jaren later kan de ziekte nog mentale of fysieke gevolgen hebben.

Ina Koolhaas: ‘In oktober 2021 ben ik ziek geworden. Ik kreeg buikpijn, een zeurende pijn, die bleef aanhouden. De huisarts wilde het nog even aankijken, maar ik dacht: mijn vader had darmkanker, mijn jongste broer ook.

Mijn moeder had op het laatst ook kanker, mijn zus had maagkanker. Dus waarom ik niet? Eenmaal in de onderzoekskamer zei de radioloog al na 1 minuut: dit klopt niet. Ik bleek een enorme tumor in mijn darmen te hebben, waarvoor ik immunotherapie en een operatie moest ondergaan.’

Lees meer

Hormoontherapie na borstkanker: ‘Ik viel direct terug in de overgang’

Waar de ene patiënt nauwelijks bijwerkingen van de therapie ervaart, krijgt de andere patiënt last van opvliegers, depressies en gewichtstoename. Patiënt Ria deelt haar ervaring: ‘Ik ben blij dat ik heb doorgezet.’

Ria: ‘Eind november 2022 kreeg ik de diagnose en kwam ik in de mallemolen terecht. Er volgden gesprekken over het behandelplan, maar wat dit precies inhield kon ik niet goed overzien.

Ik liet het over me heenkomen. Mijn tumor was 14 millimeter en kon slinken met behulp van immunotherapie en chemotherapie. Een zwaar traject, waarna het restant operatief verwijderd is. De tumor was weg, ik werd beter verklaard. Volgens het behandelplan waren we nu aangekomen bij het puntje ‘hormoontherapie’, om te voorkomen dat de kanker terug zou komen.

Lees meer

‘Thuismonitoring kan zorg ontlasten’

Zorg op afstand komt steeds vaker voor. Patiënten komen niet meer alleen fysiek naar het ziekenhuis; afspraken gaan via telefoon of video en apps worden gebruikt om patiënten thuis te kunnen monitoren.

Pamela Williams is een van de patiënten die vanaf het begin de OLVG Hartcentrum app gebruikt. ‘Ik voer elke maandag m’n metingen in.

Ik leg m’n vinger op de camera van m’n telefoon voor een hartfilmpje, mijn gewicht, bloeddruk en hartslag worden gemeten en ik kan de waardes direct in de app zetten. Daarnaast kan ik zelf aangeven of ik klachten heb. Elke dag kijkt een zorgverlener mee naar de waarden. Ik krijg een reactie in de app en kan via MijnOLVG contact zoeken als dat nodig is.’

Lees meer

AYA-zorg in OLVG: ‘Ik werd onzeker door mijn haaruitval.’

Zorg op afstand komt steeds vaker voor. Patiënten komen niet meer alleen fysiek naar het ziekenhuis; afspraken gaan via telefoon of video en apps worden gebruikt om patiënten thuis te kunnen monitoren.

Lisa: ‘Ik had een leuk 27-jarig meidenleven in Amsterdam dat compleet veranderde tot bleek dat ik een tumor van 5,3 cm in mijn lichaam had.

 

Toen bleek dat er geen uitzaaiingen waren en de artsen me geruststelden dat het goed zou komen, ging er een knop om: ik zou die kanker gaan rocken. Wel vond ik het verschrikkelijk dat mijn haar zou uitvallen. Ik voelde me daar zo onzeker over. Daarom ben ik gekoppeld aan een psycholoog van OLVG.’

Lees meer

Resultaten

In 2023 zijn mooie resultaten bereikt. Hieronder een greep uit de vele resultaten van het afgelopen jaar waar we trots op zijn.

Onze medewerkers

Elke dag zetten onze zorgprofessionals zich in voor de beste patiëntenzorg. We zijn trots op de enorme inzet van al onze medewerkers.

'Beter resultaat voor patiënt als lichamelijke en mentale klachten samen worden aangepakt’

Hoogleraar ziekenhuispsychiatrie Birit Broekman vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de relatie tussen lichamelijke en mentale gezondheid en wat er nodig is om patiënten de juiste ondersteuning te bieden. 'Vaak worden de mentale stoornissen onvoldoende (h)erkend of behandeld.'

Voor de juiste behandeling voor patiënten pleit Broekman voor geïntegreerde behandelingen. Bij deze behandelingen worden lichamelijke en psychische klachten tegelijkertijd aangepakt. De psychiater en de gynaecoloog zijn er samen voor de patiënt.

Lees meer

'Ik merk dat er hier meer aandacht is voor het welbevinden van de patiënt.'

Yumna Assakaf (36) was bezig met haar specialisatie als arts Interne Geneeskunde toen ze 5 jaar geleden met haar man en zoontje vanwege de oorlog Jemen uit moest vluchten.

Eenmaal aangekomen in het AZC in Nederland kreeg ze contact met een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals. 'Aan het begin van dit jaar kreeg ik een telefoontje: ik kreeg een geweldige kans: een traject klinisch trainingsonderwijs (KTO) bij Interne Geneeskunde in OLVG. Ik ben dankbaar dat ik mijn beroep straks weer echt uit kan oefenen.’

Lees meer

‘Regelmatig sta ik in het donker te opereren. Met een zaklamp, of alleen met het lampje van een mobiele telefoon.’

Maarten Simons, chirurg. Sinds 2009 reist Maarten 10 dagen per jaar met een team naar Ghana om mannen met een liesbreuk te opereren. 

‘Ik ga niet alleen. Gemiddeld reizen we met een groep van 15 mensen, waaronder chirurgen en assistenten. Vanaf het eerste jaar gaat chirurg Frank Garssen mee: hij werkte ooit 5 jaar in de tropen voor Artsen Zonder Grenzen en had veel ervaring in het werken onder barre omstandigheden. Die ervaring komt in Ghana goed van pas, want de middelen zijn beperkt.’

Lees meer

'Wie coach wil zijn is zelf ook gebaat bij balans.’

Joep van Leeuwen, fysiotherapeut en hartrevalidatiecoach. Pianist bij het OLVG-koor. Natuurcoach, schrijver en workshopleider.

‘Ik houd me vooral bezig met patiënten die net een hartoperatie, dotterprocedure of behandeling voor ritmeproblematiek hebben ondergaan. Door middel van een inspanningstest, kijkt de cardioloog of het hart in staat is zich weer in te spannen. Ik maak samen met de patiënt een programma en we beginnen met trainen. Ik coach de patiënt op het gebied van een gezonde leefstijl, omgaan met stress en het maken van gezondere keuzes. Vaak denk je bij een fysiotherapeut aan bewegen, maar het behelst meer dan dat.’

Lees meer

‘Ik vond het altijd al leuk om met mijn handen bezig te zijn.’

Sandra Kleynen – Verhaar, gipsverbandmeester. Na 16 jaar op de Spoedeisende Hulp specialiseerde Sandra zich verder in botbreuken en kinderorthopedie.

‘Om gipsverbandmeester te worden heb ik na mijn opleiding tot verpleegkundige een specialistische opleiding moeten volgen in het Erasmus MC in Rotterdam. Je leert er over complexe breuken, verschillende aanlegtechnieken en materialen. Als gipsverbandmeester kan ik bijvoorbeeld een gipsen broek voor kinderen met een gebroken heup maken, dat deed ik als SEH-verpleegkundige niet.'

Lees meer

Duurzaamheid

Als stadsziekenhuis staat OLVG voor een beter en gezonder leven in Amsterdam. Dat we hierbij verder moeten kijken dan de directe zorg voor onze patiënten wordt steeds duidelijker. De zorgsector is verantwoordelijk voor zo'n 7% van de totale CO₂-uitstoot, 13% van het grondstoffengebruik en 4% van de afvalberg. We leggen hiermee een groot beslag op het milieu en op de gezondheid van onze leefomgeving. Wat weer in directe relatie staat tot onze eigen gezondheid op korte en lange termijn. Het is daarom óók onze maatschappelijke taak om het milieu te sparen.

Als OLVG hebben we duurzaamheid daarom hoog in het vaandel staan. Met ons duurzaamheidsbeleid 2023 - 2025 geven we aan welke doelen we willen bereiken. Denk aan het bijdragen aan een gezonde leefomgeving middels CO2-reductie, het stimuleren van een gezonde levensstijl en het voorkomen van medicijnresten in afvalwater.

Daarnaast stimuleren we duurzame initiatieven op de werkvloer. Want juist daar liggen kansen. Het Green Team op de OK van OLVG is hier een goed voorbeeld van.

Ook vinden we het belangrijk om duurzaam te bouwen. Dit zie je bijvoorbeeld terugkomen bij het nieuwe labgebouw. Enkele duurzame voorbeelden hiervan zijn:

 • De toiletten worden gespoeld met regenwater.
 • Het gebouw krijgt driedubbel glas;
 • Het gebouw wordt gasloos:
 • De elektrische zonwering wordt aangestuurd door zonnepanelen.

OLVG ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Onlangs heeft OLVG de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend. Met het ondertekenen van de Green Deal bevestigen we onze inzet en betrokkenheid om de zorgsector duurzamer te maken.

De Green Deal Zorg begon als initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 14 zorgpartners. Inmiddels hebben al ruim 200 (zorg)organisatie de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Als ziekenhuis, met een grote maatschappelijke rol in de stad, sluit OLVG zich hier heel graag bij aan.

Lees meer

Milieuthermometer Zorg: opnieuw goud voor locaties Oost en West

Opnieuw heeft OLVG voor beide locaties goud behaald op de Milieuthermometer Zorg. Een hele mooie prestatie!

Voor OLVG, locatie Oost hebben we al sinds 2015 niveau goud. Voor OLVG, locatie West is dat sinds 2020 het geval. Ieder jaar komt er auditor langs om te beoordelen of OLVG nog steeds aan de criteria voor niveau goud voldoet. Eens in de drie jaar worden de criteria aangescherpt en krijgen we een uitgebreide herbeoordeling. Voor OLVG heeft de herbeoordeling nu opnieuw goud opgeleverd.

Lees meer

'Er is nog genoeg te doen.’

Sinds 2019 maakt Talitha deel uit van het Green Team OK en probeert ze de OK te verduurzamen. ‘Toen ik hier kwam waren de meeste materialen herbruikbaar. Nierbekkens, eendenbekken, laryngoscopen: alle medische instrumenten werden gesteriliseerd door de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en opnieuw gebruikt.

Dit veranderde toen leveranciers wegwerpmateriaal begonnen aan te prijzen: dat hoefde niet schoongemaakt te worden en elke patiënt kreeg een nieuw setje. Iedereen vond het geweldig, niemand dacht na over het afval. De RVS-materialen zijn weggegeven aan ziekenhuizen in Suriname en Afrika. Jammer, want nu moeten we opnieuw investeren.’

Lees meer