home

Direct ontslag na botbreuk nu standaard behandeling

Sinds mei 2019 worden patiënten met relatief eenvoudige botbreuken op de Spoedeisende Hulp (SEH) van OLVG, locatie West direct ontslagen. Doorgaans geneest dit soort botbreuken vanzelf en is vervolgbehandeling op de polikliniek of gipskamer niet nodig. De eerste resultaten van deze werkwijze waren positief, daarom is deze in september ook op locatie Oost ingevoerd. Inmiddels is ‘Direct Ontslag’ binnen OLVG de standaard behandeling geworden.

Minder controles

Patiënten met een simpele botbreuk krijgen nu een brace of drukverband in plaats van gips. Met een goede uitleg op de SEH en meer informatie via een folder en app kan de patiënt thuis herstellen zonder aanvullende controles in het ziekenhuis. Mocht de patiënt toch nog problemen, vragen of zorgen hebben, dan kan hij contact opnemen via een speciaal telefoonnummer. Al meer dan 1300 patiënten zijn op de nieuwe manier behandeld. Uit het hieraan gekoppelde wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de resultaten ook onder deze grotere groep positief blijven.

foto behandeling botbreuk

Eind februari publiceerden arts-onderzoeker van de afdeling Traumachirurgie Thijs Geerdink en collega’s de eerste uitkomsten in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Geerdink: ‘Patiënten hoeven niet meer terug naar het ziekenhuis voor controle. Er zijn na invoering van de nieuwe werkwijze in OLVG ruim 90% minder poliklinische afspraken en het aantal röntgenfoto’s nam met ruim 70% af. Tegelijk blijven patiënten even tevreden met onze zorg. In de praktijk blijkt dat zij heel goed zelf kunnen inschatten of het nodig is om toch een extra controleafspraak te maken.’

Meer gemak voor patiënt

De nieuwe werkwijze biedt meerdere voordelen. Omdat er geen gips wordt gebruikt, hoeft het ook niet verwijderd te worden met een gipszaag. ‘Een ervaring die vooral kinderen spannend vinden. Door de afneembare brace is douchen bovendien gewoon mogelijk en hoeven patiënten minder vaak vrij te nemen van het werk of van school voor een ziekenhuisbezoek. Verder valt op dat patiënten niet vaker naar de huisarts of fysiotherapeut gaan in plaats van hun afspraken in het ziekenhuis. Dat laat zien dat patiënten blijkbaar niet de behoefte voelen om de breuk extra te laten controleren’, aldus Geerdink.

De werkwijze is een initiatief van de afdeling Traumachirurgie in samenwerking met Orthopedie en de SEH en is mogelijk gemaakt met steun van Zilveren Kruis. In de komende periode volgen nog grotere studies naar andere patiëntgerelateerde uitkomsten. Met deze data kan ook een schatting worden gemaakt van de bespaarde kosten voor de maatschappij.