home

Polikliniek Bloedafname locatie Oost : u kunt hiervoor terecht bij Bloedafname

Polikliniek Bloedafname locatie Oost

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost

Openingstijden

ma t/m vr van 7.00 tot 17.15 uur, za van 8.00 tot 11.45 uur

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

Bij de polikliniek Bloedafname op locatie Oost kunt u bloed laten afnemen, materiaal afhalen om urine of ontlasting in te sparen en gespaarde urine of ontlasting afgeven. 

Neemt u bij een bezoek aan Bloedafname altijd het aanvraagformulier dat u van uw arts gekregen heeft en een geldig identiteitsbewijs mee.

Op bloedafnamelocaties wordt u bij het inleveren van gespaard materiaal en vóór bloedafname gevraagd zich te identificeren. Zo controleren wij of de aanvraag bij u hoort.

Zonder een geldig identiteitsbewijs mogen wij geen bloed afnemen.

Indien gespaard materiaal niet door de patiënt zelf ingeleverd wordt, wordt om identificatie van de betreffende patiënt gevraagd.

U kunt zich identificeren met een geldig(e):

  • identiteitskaart
  • paspoort
  • rijbewijs

Controleer of u voor de afname nuchter moet zijn; dit staat op het aanvraagformulier vermeld achter de bepaling. Nuchter betekent dat u 8 uur vóór de afname niet meer mag eten, drinken en roken; alleen water is toegestaan. Als u medicijnen gebruikt mag u die gewoon innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Nummerautomaten

Voordat u geholpen wordt trekt u een nummer uit een van de nummerautomaten. De automaten staan aan weerszijden voor de balie van Bloedafname. De nummerautomaten geven de mogelijkheid verschillende nummers te trekken:

  • Voor bloedafname (eventueel in combinatie met materiaalafgifte).
  • Voor materiaalafgifte, zoals urine of ontlasting
    (ook voor het ophalen van materiaal om urine of ontlasting in te sparen).

Nadat u uw nummer heeft getrokken, neemt u plaats in de wachtruimte van Bloedafname op polikliniekplein P2.

Verschijnt uw nummer op het bord? Dan gaat u naar de balie en geeft u uw inschrijving en het formulier voor de bloedafname of de meegenomen urine of ontlasting af. Zijn uw gegevens gecontroleerd en uw formulieren verwerkt? Dan ontvangt u een volgnummer. U neemt dan opnieuw plaats in de wachtruimte. Daar wordt u opgeroepen voor bloedafname.

Inleveren urine of ontlasting

Heeft u thuis urine of ontlasting verzameld en is er geen bloedafname nodig? Dan kunt u na inleveren en nadat uw gegevens gecontroleerd zijn en uw formulieren verwerkt zijn weggaan.

Van wie krijg ik de uitslag van het onderzoek?

De verwijzer die het onderzoek heeft aangevraagd, bij voorbeeld uw huisarts, informeert u over de uitslag van het onderzoek. Wanneer u de uitslag krijgt is afhankelijk van het soort onderzoek dat u gehad heeft. Uw verwijzer kan u daar over informeren. Ook kunt u uw uitslagen inzien via MijnOLVG.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal over. Het overgebleven materiaal wordt vernietigd nadat al het aangevraagde onderzoek afgerond is. In een enkel geval gebruiken we restanten als testmateriaal, bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt geanonimiseerd. Dit betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de balie van Bloedafname.

Waar kunt u bloed laten prikken?  

Bloedprikken in OLVG locatie Oost of locatie West kan alleen op afspraak
U kunt hier een afspraak maken.  

Bloedprikken bij u in de buurt
U kunt ook kiezen voor een bloedafname locatie bij u in de buurt.  Bij de meeste locaties  kunt u zonder afspraak binnenlopen.   Bekijk hier waar u terecht kunt.