home

Kinderdagbehandeling : u kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

Kinderdagbehandeling

Locatie

OLVG, locatie West
Route 24, W2

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag 7:30 uur -16:00 uur

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de verpleegafdeling

Een opname op de afdeling kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor een kind. Mede daardoor werken we met een multidisciplinair team waaronder kinderarts, kinderverpleegkundige en medisch pedagogisch zorgverlener.
Indien nodig betrekken we ook de verpleegkundig specialist, logopedie, fysiotherapie, psychologie of diëtist.

Op de afdeling worden kinderen veelal opgenomen met:

• Voedseltolerantietesten
• angst en trauma voor handelingen
• bracegewenning
• gipsbroek
• gipskamer handelingen
• onrustbaby’s
• bloedafnames
• vaccinaties
• injectie
• oggt test
• operatie
• observatie en MRI.

Begeleiding

Een opname of operatie kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor een kind. En vaak komt een opname onverwacht. We proberen kinderen op de verpleegafdeling daarom zo veel mogelijk een vaste verpleegkundige te geven. Een pedagogisch medewerker begeleidt kinderen voor op een operatie of behandeling.
Tijdens de opname krijgt uw kind een 'BeterBoek', met laagdrempelige informatie over het verblijf in het ziekenhuis. U kunt uw kind ook zelf helpen door het voor te bereiden op de ziekenhuisopname.

Wie werken op de Kinderverpleegafdeling?

• verpleegkundigen en kinderverpleegkundigen
• kinderartsen, kinderarts-neonatologen en artsen die in opleiding zijn tot kinderarts
• pedagogisch medewerker
• fysiotherapeut
• psycholoog en medisch maatschappelijk werker
• logopediste
• afdelingsassistent
• secretaresse