home

Geriatrie : wij bieden u goede zorg dicht bij huis

De afdeling Geriatrie, ook wel Ouderengeneeskunde genoemd, richt zich op ouderen vanaf 70 jaar die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Vaak is er bij onze patiënten sprake van een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied. Het doel van onderzoek en behandeling is behoud of herstel van zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

In OLVG, zowel locatie Oost als locatie West, werken internisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen geriatrie. Omdat wij een opleidingsziekenhuis zijn, kunt u ook gezien worden door een arts in opleiding tot specialist. De geriater blijft te allen tijde de hoofdbehandelaar van u.

U kunt naar de afdeling Geriatrie verwezen worden als er sprake is van de volgende gezondheidsproblemen: 

  • meerdere lichamelijke klachten tegelijkertijd
  • geheugenproblematiek, verwardheid of onrust
  • interesseverlies, piekeren, nergens meer toe komen
  • loopproblemen, vallen of neiging tot vallen
  • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren, verminderde zelfzorg
  • het gebruik van meerdere medicijnen die elkaar mogelijk negatief beïnvloeden (polyfarmacie)

Opleidingsziekenhuis

OLVG is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat u ook gezien kunt worden door een arts in opleiding tot specialist, of verzorgd kunt worden door een verpleegkundige in opleiding.

Poliklinieken en Verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de Poliklinieken en Verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.