home

Ergotherapie : samen in beweging naar beter

Foto van een medewerker ergotherapie met een patiënt
Foto van een medewerker ergotherapie met een patiënt

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die door een aandoening problemen ondervinden in het dagelijks functioneren. Dit kunnen lichamelijke problemen zijn maar ook mentale (cognitieve) problemen. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw te leren hun dagelijkse activiteiten uit te voeren.  Hierbij kunt u denken aan wassen en aankleden, koffie zetten en een maaltijd bereiden, telefoon- en computergebruik, schrijven en lezen, etc.

De ergotherapeut onderzoekt en behandelt de praktische gevolgen van een ziekte/aandoening voor het dagelijks leven. De behandeling is gericht op het in kaart brengen van de mogelijkheden van een patiënt, het vergroten van zelfstandig handelen en het geven van een advies aan de arts met betrekking tot ontslag en vervolgbehandeling.
De ergotherapeut werkt nauw samen met de arts, fysiotherapeut, logopedist, verpleegkundige en eventuele andere behandelaren.

De ergotherapeuten van OLVG onderzoeken, behandelen en adviseren patiënten met:

    • Neurologische aandoeningen, waaronder CVA, ruimte-innemend proces (RIP), MS en Parkinson.
    • Lichamelijke aandoeningen, waaronder critical illness, fracturen en infecties.
    • Geriatrische aandoeningen, waaronder delier en dementie.
    • Doorligwonden (decubitus).
    • Longaandoeningen, waaronder COPD en COVID-1

Ergotherapie in OLVG is alleen voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en zijn doorverwezen door een medisch specialist uit OLVG. Bij OLVG locatie Oost werken wij ook voor de afdeling Revalidatiegeneeskunde van READE.

De ergotherapeuten van OLVG zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Meer weten?

Bent u doorverwezen door een specialist uit OLVG en wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ergotherapie OLVG, locatie Oost of West.
Bent u doorverwezen door een revalidatiearts van Reade en wilt u meer weten of uw afspraak wijzigen?
Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Revalidatie Reade via telefoonnummer: 020 599 29 49.