home
Foto van M.C. Hovius

drs. M.C. Hovius

uroloog, unitleider

Aandachtsgebieden

incontinentie, functionele urologie, algemene urologie, bekkenbodemklachten, neurogeen blaaslijden

Als uroloog zie ik allerlei soorten patiënten met zeer uiteenlopende problemen. Van nierstenen tot plasklachten. Zowel de oudere mannen met plasklachten, maar ook jonge vrouwen met invaliderende incontinentie voor urine. Soms is een verhaal heel duidelijk, en de diagnostiek en behandeling dan ook. Echter vaak speelt er meer dan alleen urologie. Daarom werk ik binnen ons Bekkenbodemcentrum Amsterdam samen met gynaecologen, chirurgen, MDL-artsen, bekkenfysiotherapeuten en seksuologen/psychologen.

Urologie heeft ook veel oncologiepatiënten. Ook hier werken we multidisciplinair samen met oncologen en radiotherapeuten, zowel binnen OLVG als met collega’s in de regio, het AVL en Amsterdam UMC. De uroloog heeft de regie en dat betekent vaak een jarenlange band met de patiënt.

De urologie is een overzichtelijk specialisme, ons werk ligt tussen dat van de beschouwende collega’s en de ‘snijders’ in. Naast de directe patiëntenzorg verzorgen we met de vakgroep urologen de oudste opleiding tot uroloog in Nederland. Dit houdt ons actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen. Ik ben zelf voorzitter van de landelijke richtlijn hematurie (bloedplassen). Ook zijn wij als vakgroep landelijk en Europees actief binnen onze wetenschappelijke vereniging: de Nederlanders Vereniging voor Urologie (NVU).

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2005

Bij OLVG sinds

1996

Opleiding

 • OLVG
 • Amsterdam Medisch Centrum

Werkervaring

 • OLVG
 • Amsterdam Medisch Centrum

Talen

Nederlands, Engels

Nevenfuncties

 • Penningmeester bestuur NVU
 • Voorzitter richtlijn commissie hematurie
 • Lid commissie kwaliteits visitatie
 • Lid werkgroep functionele en reconstructieve urologie NVU
 • Lid International Continence Society (ICS)
 • Lid European Association of Urology (EAU)
 • Redactie urograaf