home

drs. C.A. Van Gennep- van Zantvoort

poliklinische apotheker

Aandachtsgebieden

opleider (ApOP), farmaceutische patiëntenzorg (FPZ), kwaliteit en algemeen management

Een belangrijke taak van de poliklinische apotheker is het geven van duidelijk informatie over het gebruik van veelal complexe medicijnen. Patiënten kunnen, bijvoorbeeld na een bezoek aan de polikliniek, met een recept naar de apotheek komen om de medicijnen direct mee te nemen. Als poliklinische apotheek vormen we de brug tussen het ziekenhuis en de zorg thuis als het gaat om medicatie. De complexe zorg voor patiënten met meerdere aandoeningen wordt hierdoor beter. Wat ik zelf erg prettig en belangrijk vind, is dat we in onze apotheek ook met zitbalies werken. Deze setting in de apotheek geeft rust, daardoor praat je meer en beter met de patiënt over de medicatie.

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2002

Bij OLVG sinds

2012

Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

Werkervaring

Zorggroep Apotheken Flevoland, Almere

Talen

Nederlands, Engels

Nevenfuncties

  • Lid Visitatiecommissie Opleidingsplaatsen openbare farmacie, KNMP
  • Lid Commissie Kwaliteitszaken, NVZA
  • Lid Commissie van Deskundigen openbare farmacie, KNMP