home
Foto van J. Visser

dr. J. Visser

neuroloog, unitvoorzitter

Afdeling: Neurologie

Aandachtsgebieden

neuromusculaire aandoeningen, polyneuropathieën, algemene neurologie

Naast de algemene neurologie heb ik binnen onze vakgroep als aandachtsgebied neuromusculaire aandoeningen. Dit zijn aandoeningen van spieren en zenuwen. Sinds kort voer ik een apart spreekuur voor mensen met neuromusculaire aandoeningen. Ik werk nauw samen met de neuromusculaire afdeling van het AMC.

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2006

Bij OLVG sinds

2010

Opleiding

AMC, Amsterdam

Werkervaring

  • Slotervaartziekenhuis, Amsterdam
  • Rode Kruisziekenhuis, Beverwijk

Promotie

"Adult-onset sporadic Progressive Muscular Atrophy; natural history, diagnosis and prognostic factors" (2008)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenfuncties

  • o    Lid commissie duurzaam functioneren medisch specialist (DFMS) binnen het OLVG
    o    Lid commissie richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Neurologie
    o    Secretaris “Amsterdamsche Neurologen Vereeniging” (ANV)
    o    Vakgroepvoorzitter Neurologie