home

dr. G.J. van Baaren

(uro)gynaecoloog

BIG-nummer: 39912750001

Aandachtsgebieden

urogynaecologie, benigne gynaecologie

Gynaecologie is een heel mooi en divers vak. Je kunt als gynaecoloog vrouwen bijstaan in verschillende fases van hun leven. Ik heb mij vooral toegelegd op de behandeling van bekkenbodemklachten, zoals urineverlies, verzakkingsklachten en/of bekkenpijn. Ik vind het belangrijk om aansluiting te vinden bij een patiënte door goed te luisteren naar wat voor haar belangrijk is, door informatie duidelijk uit te leggen en samen tot een behandeling te komen.

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2021

Bij OLVG sinds

2023

Opleiding

  • Geneeskunde aan de Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Opleiding tot gynaecoloog in het cluster AUMC, Amsterdam
  • Fellowship urogynaecologie in het AUMC/Bergman clinics (Amsterdam/Hilversum) en het Antonius ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein)

Werkervaring

  • AUMC, Amsterdam
  • Bergman clinics, Amsterdam/Hilversum
  • Antonius ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein

Promotie

‘Economic evaluations and clinical decision making in obstetrical care’ (2014)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenfuncties

  • Werkgroep Bekkenbodem (NVOG)
  • Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (NVOG)
  • International Urogynecology Association (IUGA)