home

JZOJP Pijncentrum : afspraken OLVG-verwijzers 1e-2e lijnszorg

Pijn in de rug zonder uitstraling

Zorgverlener: fysiotherapie/ revalidatie

Op rugpijnnetwerk.nl kunt u meer informatie vinden. De fysiotherapeut behandelt ook vaak met TENS. Indien er een specifieke verwijzing naar de pijnpoli is vermeld dan altijd het gebruik van TENS.

Radiculair syndroom

Zorgverlener:

  • Neuroloog – bij onduidelijke diagnose
  • Pijncentrum – bij bekende diagnose en geen operatie-indicatie

Voor behandeling in OLVG dient de beeldvorming reeds verricht te zijn.

Postherpetische neuralgie

Zorgverlener: Pijncentrum

Bij een behandeling van postherpetische neuralgie kan de pijn sneller onder controle komen door vroegtijdige toediening corticosteroïden epiduraal. Bij langer bestaande klachten kan eventueel capsaicine behandeling (Qutenza) verricht worden.

Fibromyalgie

Zorgverlener: Fysiotherapie/ revalidatie

De eerste stap bij fibromyalgie is vaak fysiotherapie/revalidatie of medicatie middels nortrilen. Er zijn geen interventies geïndiceerd vanuit het Pijncentrum.

Aangezichtspijn

Zorgverlener: de juiste zorgverlener bij aangezichtspijn is zeer afhankelijk van de oorzaak.

  • Neuroloog: Trigeminusneuralgie, clusterhoofdpijn, atypische aangezichtspijn
  • Tandarts: aangezichtspijn met duidelijk verband met tanden of kiezen
  • KNO-arts: pijn in bijholten, neus en oor.

Gewrichtspijn

Zorgverlener: Orthopedie

Als de diagnostiek is afgerond, er geen operatie-indicatie/wens is en fysiotherapie tevens onvoldoende effect heeft, dan is verwijzing naar het Pijncentrum.

Teleconsultatie 

Teleconsultatie is mogelijk voor vragen over aandoeningen, twijfel over doorverwijzing, overleggen over de volgende stap in het behandelplan.

Huisarts+punt

Op dit moment zijn er (nog) geen verwijsmogelijkheden voor het Pijncentrum.