home

Wie werken er bij OLVG?

Heeft u een afspraak bij de polikliniek of komt u voor een behandeling of onderzoek naar OLVG? Dan krijgt u met medewerkers in verschillende functies te maken:

•    medische functies
•    verpleegkundige functies
•    enkele overige functies

OLVG is opleidingsziekenhuis en u kunt ook te maken krijgen met medewerkers in opleiding, zoals leerling-verpleegkundigen, co-assistenten of artsen die in opleiding zijn om specialist te worden. Afhankelijk van hun ervaring en bekwaamheid kijken medewerkers in opleiding mee of voeren ook zelfstandig behandelingen uit. Zij werken altijd onder leiding van een gediplomeerde medewerker, verpleegkundige of medisch specialist. Zo wordt de volgende generatie zorgverleners goed voorbereid op de toekomst.

Medische functies

Medisch specialist
De medisch specialist is een arts die is opgeleid tot bijvoorbeeld cardioloog, kinderarts of chirurg. Hij of zij is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Veel specialisten hebben binnen hun vakgebied één of meer speciale aandachtsgebieden.
Wilt u weten wat de bijzondere aandachtsgebieden zijn van uw specialist in OLVG, bekijk dan zijn of haar profiel
Als u bij meerdere medisch specialisten onder behandeling bent, is een van hen uw hoofdbehandelaar. Deze medisch specialist is eindverantwoordelijk voor de hele behandeling.
Artsen zijn overal in het ziekenhuis werkzaam: op de polikliniek, de operatiekamer, bij ingrepen of op de verpleegafdeling. Daarnaast kunnen zij ook bezig zijn met hun opleiding, lesgeven of wetenschappelijk onderzoek. Het is afhankelijk van hun opleiding welke taken zij kunnen uitvoeren. 

Ook medisch specialist zijn:
•    Fellow: medisch specialist die wordt opgeleid in een specifiek aandachtsgebied.
•    Chef de clinique: medisch specialist zonder specifiek aandachtsgebied.

Naast de afgestudeerde artsen werken in OLVG medewerkers in opleiding tot arts (co-assistenten):

Arts-assistent
Een arts-assistent is een arts die nog geen medisch specialist is. In OLVG werken arts-assistenten niet in opleiding tot medisch specialist (afgekort ANIOS) en artsen in opleiding tot medisch specialist (afgekort AIOS) Tijdens de opleiding werken zij in het ziekenhuis. Arts-assistenten houden ook spreekuur in de polikliniek en zijn werkzaam op de verpleegafdelingen als zaalarts en in de operatiekamer.
Arts-assistenten werken altijd onder supervisie van een medisch specialist.

Co-assistent
Een co-assistent is een student geneeskunde die stage loopt in de laatste jaren van zijn opleiding tot arts. Co-assistenten lopen stage op diverse afdelingen, zoals de polikliniek en de verpleegafdeling. Zij voeren daar soms het eerste gesprek met u. Of ze helpen mee bij onderzoek of behandeling. Een co-assistent vraagt altijd uw toestemming om een deel van een onderzoek of behandeling te mogen uitvoeren. Co-assistenten werken altijd onder supervisie van een arts.

Physician Assistant
De physician assistant (PA) is een vrij nieuwe functie binnen het medische domein. De physician assistant verleent medische zorg binnen deelgebieden van de geneeskunde. Werkzaamheden zijn onder andere het afnemen van een anamnese, het verrichten van lichamelijk onderzoek, het opstellen van een behandelplan, en soms het stellen van een gangbare medische diagnose. De PA is geen arts en werkt daarom altijd onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Meer informatie

Klinisch fysicus
De klinisch fysicus is een medisch specialist in de gezondheidszorg met kennis van natuurkundige principes. De klinisch fysicus zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren. Meer informatie

Verpleegkundige functies

In OLVG werken verpleegkundigen op zowel verpleegafdelingen als poliklinieken. Zij hebben allemaal een algemene opleiding tot verpleegkundige afgerond. Sommige verpleegkundigen hebben een extra opleiding gedaan voor een bepaald specialisme of ziektebeeld.

Afdelingsleider
De afdelingsleider is de leidinggevende van een (verpleeg)afdeling of polikliniek.

Casemanager
Tijdens de behandeling van kanker krijgt u bij OLVG een vast contactpersoon, de casemanager. Uw casemanager begeleidt u en is uw gids tijdens het intensieve traject van onderzoeken, behandeling en herstel. Niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook voor aanvullende zorg buiten OLVG. Uw casemanager staat voor u klaar en is bereikbaar als u vragen heeft. Een casemanager is een verpleegkundig specialist of verpleegkundig consulent. 

Verpleegkundige
Op de verpleegafdeling is de verpleegkundige het eerste aanspreekpunt voor u. Verpleegkundigen coördineren de verpleegkundige zorg. Verpleegkundigen op de polikliniek voeren ook verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging uit.
Op sommige verpleegafdelingen werken ook helpenden, zij werken onder supervisie en ondersteunen de verpleegkundigen bij de verzorging.

Specialistisch verpleegkundige
Op verschillende afdelingen werken ook specialistisch verpleegkundigen. Zij hebben extra kennis over het specialisme van de afdeling waar zij werken, bijvoorbeeld een kinderverpleegkundige of IC-verpleegkundige.

Senior verpleegkundige
De senior verpleegkundige is verpleegkundige met als extra taken dagelijkse aansturing van het team, ontwikkeling van het vakgebied en coaching van de medewerkers.

Verpleegkundig consulent
Naast algemeen verpleegkundigen zijn er verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald ziektebeeld, bijvoorbeeld diabetes, oncologie, astma-COPD. Deze verpleegkundig consulenten hebben vaak een eigen spreekuur op de polikliniek.

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die speciaal is opgeleid om bepaalde medische handelingen binnen een specialisme uit te mogen voeren. De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van een medisch specialist. Taken van een verpleegkundig specialist zijn bijvoorbeeld: afnemen van een anamnese, behandelplan opstellen, medicijnen voorschrijven. De verpleegkundig specialist heeft vaak een eigen spreekuur op de polikliniek.
In OLVG werken onder andere verpleegkundig specialisten op het gebied van orthopedie, interventiecardiologie, niersteenvergruizing en psychiatrie.

Leerling-verpleegkundigen
Leerling-verpleegkundigen combineren werk en opleiding tot verpleegkundige in het ziekenhuis. Op die manier leren zij op de verpleegafdeling om hun theoretische kennis in de praktijk toe te passen. De leerling-verpleegkundigen voeren sommige handelingen zelfstandig uit. Ze werken altijd onder begeleiding van een gediplomeerde verpleegkundige.

Polikliniekassistent
De polikliniekassistent assisteert een arts bij onderzoek en behandeling van patiënten. Polikliniekassistenten ontvangen patiënten, maken afspraken, geven informatie en doen administratief werk.

Andere professionals
Voor veel behandelingen is overleg met andere deskundigen nodig. Daarom kunt u ook met andere specialisten en medewerkers van het ziekenhuis te maken krijgen, zoals fysiotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, laborant.

Overige functies

Naast medische en verpleegkundige functies bestaan er nog heel veel andere functies in het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld op de verpleegafdelingen. Een aantal functies lichten we hier toe.

Servicemedewerker
De servicemedewerkers zorgen ervoor dat u uw maaltijden, drankjes en een menukeuzeformulier krijgt. Met vragen over voeding of dieet kunt u bij hen terecht.

Huishoudelijk medewerker
De huishoudelijk medewerker maakt één keer per dag uw kamer schoon, en komt twee keer per dag voor controle van het sanitair.

Brancardier
De brancardier brengt u per bed of rolstoel naar eventuele onderzoeken.

Afdelingssecretaresse
De afdelingssecretaresse verzorgt de administratie van de afdeling. Zij is het aanspreekpunt voor onder andere niet-medische vragen, afspraken met de zaalarts, afspraken op de polikliniek, postverzending.

Vrijwilligers
In OLVG zijn veel vrijwilligers actief. Zij leveren elke dag een belangrijke bijdrage aan de gastvrijheid binnen ons ziekenhuis en denken hierover mee.
Wilt u ook bijdragen aan de gewaardeerde extra aandacht en ondersteuning? Lees dan verder