home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. De wachttijd is altijd een indicatie en hangt af van uw verwijzing en zorgvraag. Spoed heeft uiteraard altijd voorrang.

Voor de polikliniek is de toegangstijd de wachttijd tussen uw verwijzing en afspraak. Het gaat hier om een indicatie voor een normale afspraak. Deze tijd hangt van een paar dingen af, zoals specialisme, ernst van de klacht en beschikbaarheid van de agenda. In veel gevallen bekijkt de specialist uw verwijzing om te bepalen wanneer u een arts moet zien. Dit wordt ook wel de triage genoemd.

Spoed heeft uiteraard altijd voorrang.

Op Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van wachttijden voor andere ziekenhuizen of klinieken in Nederland.  

Juli 2024

Onderstaande wachttijden zijn op 2 juli 2024 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Poliklinieken           

Locatie Oost

Locatie Spuistraat

Locatie West

Cardiologie

19 dagen

25 dagen

45 dagen

Chirurgie

21 dagen

-

21 dagen

a) Vaatchirurgie

40 dagen

-

40 dagen

b) Gastro-enterologie

21 dagen

-

27 dagen

Dermatologie

35 dagen

35 dagen

42 dagen

Geriatrie

45 dagen

-

40 dagen

Gynaecologie

22 dagen

-

20 dagen

a) fertiliteit

130 dagen

-

97 dagen

b) Incontinentie voor de vrouw

27 dagen

-

32 dagen

Interne Geneeskunde

28 dagen

23 dagen

21 dagen

a) Endocrinologie

51  dagen

 

70 dagen

b) Nefrologie

42 dagen

-

14 dagen

c) Vasculair

42 dagen

-

56 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

90 dagen

90 dagen

90 dagen

Kindergeneeskunde

30 dagen

-

30 dagen

a) Cardiologie

120 dagen

-

30 dagen

b) Reumatologie

120 dagen

-

20 dagen

c) Nefrologie

40 dagen

-

93 dagen

Longgeneeskunde

65 dagen

-

70 dagen

Maag- Darm- Leverziekten

42 dagen

86 dagen

42 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

91 dagen

-

56 dagen

Neurologie

90 dagen

90 dagen

90 dagen

Oogheelkunde

95 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

10 dagen

-

21 dagen

Pijncentrum

71 dagen

-

74 dagen

Plastische Chirurgie

8 dagen

-

-

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

29 dagen

-

22 dagen

Reumatologie

72 dagen

-

84 dagen

Revalidatie

20 dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

14 dagen

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

90 dagen

-

30 dagen

Definitie toegangstijd = het aantal dagen tot het 3e vrije slot van uw type afspraak, dit is een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

 

Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Toegangstijden  speciale polikliniekafspraken                  

Locatie Oost

Locatie West

HIV

2 dagen

2 dagen

Verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Diaboss (kinderen met DM)

1 dag

1 dag

Slot knie Orthopedie

7 dagen

7 dagen

Toegangstijden  diagnostische onderzoeken   regulier                

Locatie Oost

Locatie West

CT-scan

33 dagen

22 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

50 dagen

16 dagen

Mamma sneldiagnostiek

5 dagen

1 dag

MRI

73 dagen

33 dagen

Echografie

17 dagen

19 dagen

Gastroscopie (zonder sedatie)

12 dagen

14 dagen

Wachttijden ingrepen

Ingreep

Specialisme

Locatie Oost

Locatie West

Dotterbehandeling (PCI)

Hartcentrum

38 dagen

-

Hartkatheterisatie (CAG)

Hartcentrum

38 dagen

-

Ablaties (niet complex)

Hartcentrum

105 dagen

-

Ablaties  sedatie

Hartcentrum

275 dagen

 

Ablaties (diepe narcose)

Hartcentrum

8 maanden 

-

Devices (pacemaker, ICD)

Hartcentrum

14 dagen

-

TAVI-behandeling

Hartcentrum

14 dagen

-

Open hartoperatie

Thoraxchirurgie

7 dagen

 

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht (klinisch)

Obesitas Centrum

-

z.s.m.

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht (dagbehandeling)

Obesitas Centrum

-

z.s.m.

Spataderen

Chirurgie

45 dagen

-

Liesbreuk

Chirurgie

90 dagen

21 dagen

Galblaas

Chirurgie

60 dagen

21 dagen

Operatieve behandeling kniebanden

Orthopedie

60 dagen

45 dagen

Operatieve behandeling stress-incontinentie

Urologie en Gynaecologie

30 dagen (Urologie)

45 dagen (Gynaecologie)

45 dagen (Gynaecologie)

Totale heup operatie

Orthopedie

-

180 dagen

Totale knie operatie

Orthopedie

-

180 dagen

Hernia

Orthopedie

-

120 dagen

Hernia

Neurochirurgie

-

90 dagen

Spondylodese operatie

Orthopedie

-

120 dagen

Spondylodese operatie

Neurochirurgie

-

120 dagen

Triggerfingerrelease

Plastische Chirurgie

14 dagen

14 dagen

Operatieve borstreconstructie

Plastische Chirurgie

z.s.m.

z.s.m.

Dupuytren

Plastische Chirurgie

30 dagen

30 dagen

Sterilisatie vrouw

Gynaecologie

-

30 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

Gynaecologie

-

90 dagen

Neus- en/of keelamandelen kind

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

30 dagen

60 dagen

Neus- en/of keelamandelen volwassene

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

30 dagen

30 dagen

Trommelvliesbuisjes

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

30 dagen

30 dagen

Staaroperatie

Oogheelkunde

70 dagen

-

Percutane niersteenverwijdering

Urologie

70 dagen

 

Operatieve behandeling bij vergrote prostaat

Urologie

180 dagen

 

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom

Urologie

30 dagen

 

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor dagbehandeling is de treeknorm 6 weken en voor behandeling in de kliniek is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Hier vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning opname of operatie