home

Identificatieplicht in de zorg

Voor uw veiligheid zijn wij verplicht uw identiteit te controleren. Daarom vragen wij u bij inschrijving een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument te laten zien. 

Waarom is identificatie belangrijk?

Om goede en veilige zorg te kunnen bieden, moeten wij zeker weten dat we de juiste gegevens koppelen aan de juiste persoon. Zo voorkomen we vergissingen en zorgen we ervoor dat we werken met de juiste gegevens uit het juiste medisch dossier.

Wettelijk verplicht, ook voor kinderen

In Nederland is het wettelijk verplicht dat u zich identificeert tegenover uw zorgverlener. Dit heet de ‘identificatieplicht in de zorg’. U kunt zich identificeren bij uw zorgverlener met een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. 
Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen en baby’s.

Waarom moet u zich identificeren en inschrijven bij OLVG?

Als u gebruik maakt van zorg in OLVG schrijft u zich in als patiënt van het ziekenhuis. Bij de inschrijving hebben we een geldig ID van u nodig. Ook maken we een pasfoto van u.

Tijdens uw inschrijving wordt onder andere uw Burgerservicenummer (BSN) vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer staat op uw ID en beschermt tegen fraude en zorgt ervoor dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.
In het elektronisch patiëntendossier leggen artsen en andere zorgverleners binnen OLVG al uw (vertrouwelijke) medische gegeven vast.

Waarom maken we een foto van u?

Als uw foto in het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis is opgenomen, kunnen wij u herkennen. Zo weten we zeker dat we de juiste patiënt behandelen.
Uw foto gebruiken we niet voor andere doeleinden.
Een foto laten maken is niet verplicht. Als u geen foto wilt laten maken, betekent dit dat u bij elk bezoek opnieuw een geldig ID moet laten zien voor identiteitscontrole.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Heeft u (of uw kind) de Nederlandse nationaliteit, dan zijn de volgende ID-bewijzen geldig:

 • paspoort
 • rijbewijs
 • identiteitskaart (ID-kaart)

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, zijn de volgende ID-bewijzen geldig:

 • niet-Nederlands paspoort
 • rijbewijs uit een EER-land
 • identiteitskaart (ID-kaart) uit een EER-land
 • verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
 • vluchtelingenpaspoort
 • vreemdelingenpaspoort
 • elektronisch W-document voor asielzoekers

Let op: Een kopie of foto van uw ID of een verlopen identiteitsbewijs is niet voldoende en kunnen wij niet accepteren voor een zorgvuldig identificatieproces.

Hoe werkt het identificeren van kinderen?

Ook kinderen moeten zich bij een bezoek aan het ziekenhuis kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uw kind heeft dus een geldig ID nodig zoals een ID-kaart of een paspoort.

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Inschrijven bij OLVG

Komt u voor het eerst naar OLVG? Dan verzoeken wij u zich voorafgaand aan uw afspraak in te laten schrijven bij ons Patiënten Servicepunt in de centrale hal van de locatie waar u een afspraak heeft.  

Houd er rekening mee dat inschrijven u extra tijd kost. Kom daarom minimaal 15 minuten vóór uw afspraaktijd naar het ziekenhuis. Zo hebben wij voldoende gelegenheid om uw persoonlijke gegevens vast te leggen en een foto te maken voor uw medisch dossier.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis voor uw inschrijving en identificatie?

 • Het is belangrijk dat u altijd een geldig ID-bewijs meeneemt
 • Neem ook een actueel medicatieoverzicht mee
 • Eventueel uw verwijsbrief (alleen als u deze heeft ontvangen van uw huisarts)

Lees voor meer tips ook: Zo bent u goed voorbereid op uw afspraak in OLVG

Bent u uw ID-bewijs vergeten?

Als u geen geldig ID bij u heeft, kan uw afspraak wel doorgaan. Wij vragen u dan dringend om dezelfde week  en uiterlijk binnen 2 weken  terug te komen om u alsnog volledig in te schrijven bij OLVG met uw geldige identiteitsbewijs.

Zonder uw volledige inschrijving kunnen wij uw gegevens niet delen met uw huisarts of zorgverzekeraar. Ook zal in dit geval de factuur voor de gemaakte ziekenhuiskosten aan u worden gestuurd.

Wilt of kunt u zich niet identificeren?

Als u zich (blijvend) niet kunt of wilt identificeren, dan wordt u pas behandeld als u vooraf de kosten voor behandeling betaalt. U wordt wel altijd behandeld als er sprake is van een medische noodzaak.

Hoe wordt mijn identiteit gecontroleerd bij een volgend bezoek aan OLVG?

Als u met recente foto en geregistreerd BSN in het elektronisch patiëntendossier staat, hoeft u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw ID te tonen. Wel zullen wij uw identiteit controleren aan de hand van uw foto en het stellen van een aantal vragen (verificatie).

Bij twijfel zal de identiteit alsnog moeten worden vastgesteld met een geldig identiteitsbewijs.

We adviseren u daarom uw ID altijd mee te nemen naar het ziekenhuis.

Bij uw bezoek controleren wij met u of uw gegevens juist in uw dossier staan. Zijn er veranderingen? Bent u bijvoorbeeld verhuisd of heeft u een andere huisarts? Geef dit dan aan ons door.

Heeft u nog vragen?

Neem voor vragen contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.

Meer informatie