home

Geestelijke Verzorging

Een opname in het ziekenhuis kan veel vragen of gedachten bij u oproepen. Wanneer u tijdens uw verblijf behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u een beroep doen op een van onze geestelijk verzorgers. Hij of zij heeft de deskundigheid om u te helpen met deze vragen en gevoelens om te gaan.

In OLVG werken katholieke, protestantse, islamitisch en algemeen geestelijk verzorgers. Een humanistisch geestelijk verzorger is op consultbasis beschikbaar. Als het nodig is schakelen de geestelijk verzorgers een vertegenwoordiger van een andere geloofs- of levensovertuiging in, bijvoorbeeld een rabbijn of pandit.

Geestelijke verzorging

U kunt geestelijke verzorging vragen voor:

  • een gesprek, met aandacht voor uw verhaal of de situatie waarin u tijdens uw ziekte verkeert, uw levensbeschouwing of spiritualiteit
  • een ritueel aansluitend bij uw levensbeschouwelijke achtergrond, zoals een gebed, communie, ziekenzalving, doop, een rituele wassing of Koranrecitatie
  • informatie over de oecumenische viering op zondag
  • het leggen van contact met uw eigen geestelijk verzorger voor extra ondersteuning tijdens of na uw opname
  • ook als u poliklinisch patiënt bent kunt u hulp krijgen van een geestelijk verzorger

Hulp na een onderzoeksuitslag

Soms wordt u volledig overrompeld door de uitslag van een onderzoek. Of u komt voor een moeilijke keuze te staan. Het kan zijn dat u hier pas vragen over heeft als u weer thuis bent. Ook dan kunt u een beroep op geestelijke verzorging doen. De arts of polikliniekmedewerker kan u doorverwijzen, maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen. We kunnen een afspraak met u maken in het ziekenhuis. Ook een telefonisch consult is mogelijk.

Ondersteuning voor vrienden of familie

Ook familie, vrienden of andere naasten kunnen terecht bij de geestelijk verzorgers voor een gesprek of begeleiding bij de opname of het ziekteproces.

Muziek in OLVG

Een ziekenhuisopname kan zeer ingrijpend zijn. Luisteren naar muziek kan u helpen ontspannen. Het kan ook helpen om minder angst, stress en pijn te voelen tijdens uw opname. OLVG organiseert daarom regelmatig muziekoptredens voor patiënten. Zoals concerten in de kapel en kleine muziekoptredens op de verpleegafdeling of aan het bed.

Concerten in de kapel

Elke maand vinden er in de kapel van OLVG locatie Oost en in de kapel van OLVG locatie West concerten plaats. De muziek varieert van het Nederlandse lied tot klassieke muziek, uitgevoerd door professionele musici, waaronder van het Nederlands Philharmonisch Orkest. De concerten zijn gratis en iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. Informatie over de optredens vindt u in de agenda.

Samen geven om een jaar lang livemuziek in OLVG

Op de verpleegafdelingen organiseren we kleine muziekoptredens. Musici die daar ervaring mee hebben komen naar verpleegafdeling toe of naar de patiënt op de kamer. In 2024 willen we meer kleine muziekoptredens voor patiënten op de verpleegafdelingen organiseren. Vrienden van OLVG zet zich in om deze optredens mogelijk te maken. Als u de muziekoptredens ook wilt steunen, kijk op de website van Vrienden van OLVG hoe u dit kunt doen.

Contact geestelijke verzorging en en coördinator muziekactiviteiten

Maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur.
Telefoonnummer 020 599 24 94, of via de verpleegafdeling.

De geestelijke verzorging is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag, zondag en feestdagen kan de dienstdoende geestelijk verzorger in dringende gevallen tussen 9.00 uur en 23.00 uur worden opgeroepen via de verpleegafdeling.