home

PROMS vragenlijsten bij prothese-operatie

Bij Orthopedie OLVG vinden we het belangrijk dat u goede zorg krijgt, en dat de behandeling bijdraagt aan het verbeteren van uw kwaliteit van leven. Daarom sturen we u regelmatig vragenlijsten, de PROMs. Dit staat voor Patient Reported Outcome Measures, ofwel patiënt gerapporteerde uitkomst maten. Met PROMs krijgen wij meer informatie over hoe het met u gaat en of u na de operatie tevreden bent over de behandeling en de geplaatste gewrichtsprothese(n). Het is daarom belangrijk dat u deze invult. Uw ervaring telt!

Waar gaan de vragenlijsten over?

De vragen gaan over de pijn, hoe u zich voelt en hoe het gaat met bewegen. Uw antwoorden geven ons inzicht in het effect van uw behandeling.

Hoe werkt het?

  • De orthopedisch chirurg meldt u aan voor de operatie.
  • U ontvangt de uitnodiging om de vragenlijsten in te vullen via de e-mail.
  • U ontvangt 3 keer een vragenlijst: voorafgaand aan uw operatie, 3 of 6 maanden na de operatie en 12 maanden na de operatie.
  • Het invullen van elke vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten.

Wat doen we met uw antwoorden?

Deze gebruiken wij alleen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) verzamelt vanuit heel Nederland de uitslagen van de vragenlijsten, geheel anoniem. Dit geeft op landelijk niveau informatie over de kwaliteit van orthopedische zorg. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over verschillende typen prothesen of over verschillen tussen ziekenhuizen. Door eventuele verschillen nader te onderzoeken, kan de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren. Met uw antwoorden gaan wij zeer vertrouwelijk om.

Meer weten?

Heeft u vragen over het invullen van de PROMs vragenlijsten van Orthopedie? Bekijk het filmpje. Of stuur een e-mail naar vragenlijsten@olvg.nl.

Video over PROMs

Kijk hier.