home

Privacy- en Cookieverklaring

Privacyverklaring

OLVG hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt.

OLVG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De persoonlijke gegevens die u via de website van OLVG invult worden uitsluitend gebruikt om feedback en klachten af te handelen of om aanmeldingen voor diensten, evenementen of bijeenkomsten te registreren. Dit gaat dan om namen, adressen, geboortedatum, patiëntnummers, inhoudelijke klachten en andere gevraagde gegevens.

Uw gegevens worden niet voor andere dan de hierboven omschreven beschreven doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met medische gegevens van patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u als patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaring patiëntgegevens. Hoe OLVG omgaat met uw persoonsgegevens op het patiëntenportaal MijnOLVG leest u op de pagina Privacybeleid MijnOLVG.

Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn privacy rechten uitgebreid.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring of de privacyverklaring patiëntgegevens, of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens?
Dan kunt u dit kenbaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OLVG. De FG is bereikbaar via fg@olvg.nl.

Cookieverklaring

OLVG maakt op deze website alleen gebruik van analytische en functionele cookies*.

OLVG maakt op deze website gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met het doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen. OLVG heeft Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf, ook uw surfgedrag niet kan herleiden tot u als persoon.

Verder maakt OLVG op deze website gebruik van functionele cookies, welke het mogelijk maken om de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren. Er wordt gecontroleerd of JavaScript gebruikt kan worden met uw browser, om de website daarop aan te kunnen passen. Deze gegevens worden bij het sluiten van uw browser verwijderd.

Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vanuit de cookiewet vereist. U kunt het gebruik van analytische en functionele cookies via de instellingen van uw browser weigeren.  

Voor het insluiten van Youtube video’s in haar website maakt OLVG gebruik van de cookievriendelijke oplossing van Youtube, waarbij geen cookies worden geplaatst.  

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

* Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker.

Wijziging van deze verklaring

OLVG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

Heeft u een privacygerelateerde vraag?
Neem dan contact op met de privacy officers via privacy@olvg.nl

Wilt u een (potentieel) datalek of beveiligingsincident bij ons melden?
Neem dan contact op met de privacy officers via datalek@olvg.nl

Certificeringen

OLVG is gecertificeerd voor NEN 7510 en ISO 27001. De Nederlandse en internationale norm voor goede informatiebeveiliging en gegevensbescherming.