home

Over Santeon

Santeon logo

OLVG vindt het belangrijk om continu aan vernieuwing van de zorg te werken. Daarom zijn wij onderdeel van Santeon. Dit is een samenwerkingsverband van 7 toonaangevende topklinische ziekenhuizen.

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland veel beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Santeon wil een open samenwerking tussen de aangesloten ziekenhuizen stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.

Kijken in elkaars keuken

Om tot deze vernieuwing te komen, werken onze medewerkers met de mensen van de andere Santeon-ziekenhuizen samen. De medische professionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. We vergelijken systematisch de behandelingen en resultaten waardoor de onderlinge variatie wordt teruggebracht en de kwaliteit in alle Santeon-ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Zo wordt hij ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Onder andere omdat hij in zijn eigen behandeling steeds meer geïnformeerd ‘regisseur’ wordt. 

Ideeën delen met iedereen

In de toekomst voorziet Santeon dat de samenwerking niet beperkt blijft tot professionals en patiënten, maar dat iedereen aan de kwaliteitsverbetering bijdraagt. Medische en andere professionals, huisartsen, studenten, onderzoekers, patiënten en burgers – kortom, iedereen die wil bijdragen – delen hun ideeën, ervaringen, gegevens en resultaten om de kwaliteit van de medische zorg steeds verder te verbeteren. Alle kleine stapjes die we samen kunnen maken leiden zo tot een grote verbetering van de medische zorg binnen en buiten de Santeon-ziekenhuizen. 

Ontwikkelen van talenten

Santeon wil bij deze verbeteringen een leidende rol spelen. Dat vereist dat wij flexibel en transparant zijn en ons open en kwetsbaar opstellen. Dat we informatie en kennis niet voor onszelf houden en accepteren dat de beste ideeën ook van buitenaf kunnen komen. Maar ook dat we ieder onze individuele verantwoordelijkheid nemen om onze talenten in te zetten en we anderen stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen. Ons doel is immers ervoor te zorgen dat de medische zorg structureel verbetert. We willen onze ideeën de wereld in sturen en ideeën uit de buitenwereld bij ons binnenlaten. Iedereen die daarbij wil en kan helpen is welkom. 

Meer informatie 

Naar de website van Santeon