home

Value Based Health Care

Bij het meten van de kwaliteit van zorg gaat het om de patiëntervaring en het resultaat van de geleverde zorg. Via waarde gedreven zorg of Value Based Health Care brengen we de uitkomsten van zorg in beeld.

Wat is VBHC?

Value Based Health Care (VBHC) is het in beeld brengen, vergelijken en verbeteren van uitkomsten per aandoening die voor de patiënt als belangrijk worden ervaren en van de gemaakte kosten van de geleverde zorg. Binnen OLVG hebben we de unieke mogelijkheid om samen met de andere 6 Santeon ziekenhuizen van elkaar te leren.

Voor iedere aandoening afzonderlijk werken verbeterteams in de zeven ziekenhuizen aan het verbeteren van zorg. Voor de volgende VBHC trajecten zijn verbeterteams actief in OLVG. Meer weten over de resultaten? Klik dan op de aandoening: