home

Raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van OLVG. Onze raad van bestuur bestaat uit 3 personen. Zij zorgen samen met al onze medewerkers dat iedereen in onze stad en regio de best mogelijke zorg krijgt.

De raad van bestuur bestaat uit:

dr. R.J.M. (Rob) Dillmann, voorzitter a.i.

  • Partner bij Sounion advies
  • Adviseur van Verbeta

C.J.H. (Cees) Buren MBA RC, lid

  • Bestuurder Stichting Wetenschap onderzoek
  • Bestuurder Rijdende röntgen

mr. P. (Pien) Beltman, lid

  • Vice-voorzitter raad van toezicht Stichting De Opbouw

 

Evaluatie

De raad van toezicht evalueert volgens het reglement jaarlijks het functioneren van de raad van bestuur, individueel en gezamenlijk.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur is passend binnen de WNT II, de aanvullende ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg’, en de nieuwe klasse-indeling voor instellingen in de zorg.
OLVG valt in de hoogste categorie, te weten klasse V.  Daaraan is vanaf 1 januari 2016 een bezoldigingsmaximum gekoppeld. Voor bestuurders die voor 1 januari 2016 zijn aangesteld, geldt een overgangsrecht.
De bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht en openbaar gemaakt in de jaarrekening.