home

Patiëntenraad

De patiëntenraad OLVG behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van OLVG. Hierop ligt de nadruk, maar daarnaast houdt de raad zich ook bezig met de gemeenschappelijke belangen van familieleden, naasten en bezoekers van patiënten. De patiëntenraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurders van de instelling.

De raad probeert op proactieve wijze invloed uit te oefenen op het beleid en let hierbij op aspecten als:

 • kwaliteit en veiligheid van zorg
 • bejegening en gelijkwaardigheid van de patiënt
 • empathie met de patiënt

Op deze manier probeert de raad het beleid en de cultuur van de instelling zodanig te beïnvloeden, dat de patiënt centraal staat in een voortdurend veranderende omgeving. De patiëntenraad ontleent zijn bestaansrecht en bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen 1996 (Wmcz). 

Algemeen belang patiënten

De patiëntenraad richt zich steeds op het algemeen belang van patiënten en hun naasten en behandelt dan ook geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

De patiëntenraad is op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen en toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten OLVG. De patiëntenraad raadpleegt de mening van de patiënten onder andere via rapportage van (markt)onderzoeken onder patiënten, geanonimiseerde klachtenrapportages, patiëntenverenigingen,  het patiëntenpanel van OLVG en klankbordgroepen van patiënten. Ook u kunt uw mening kenbaar maken door lid te worden van het panel! Lees meer over het patiëntenpanel

Leden patiëntenraad

De patiëntenraad bestaat uit de volgende personen afkomstig uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis:

 • Willem Janssen, voorzitter
 • Jan Landman, vicevoorzitter
 • Irene Wieling, vicevoorzitter
 • Bernd Arents, lid
 • Sietske Bos, lid
 • Dilara Burçak, lid
 • Karlien Cornelissen, lid
 • Maartje Kuis, lid
 • Celestine van de Ven-Weijermans, lid
 • Pamela Williams, lid

De patiëntenraad wordt in haar werkzaamheden ondersteund door ambtelijk secretaris Yvonne van Roon.

Jaarverslag en werkplan

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten en uitgebrachte adviezen van de patiëntenraad? Bekijk dan het jaarverslag en het werkplan van de patiëntenraad.

Jaarverslag patiëntenraad 2023

Jaarverslag patiëntenraad 2022.pdf

Jaarverslag patiëntenraad 2021.pdf

Speerpunten patiëntenraad 2021.pdf

Jaarverslag patiëntenraad 2020.pdf

Jaarverslag patiëntenraad 2019.pdf

Jaarverslag patieëntenraad 2018.pdf

Jaarverslag patiëntenraad 2017.pdf

Beleidsplan 2018.pdf

Werkwijze Patiëntenraad 2024

Deel uitmaken van de patiëntenraad?

Wilt u opkomen voor de belangen van patiënten en adviseren over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in OLVG? Als er vacatures zijn voor de patiëntenraad, dan vindt u deze op de vacaturewebsite van OLVG.

Contact 

Wilt u de patiëntenraad ergens op attent maken of heeft u een vraag, dan kunt u altijd contact opnemen. De patiëntenraad is per e-mail te bereiken via patientenraad@olvg.nl

Het adres van de patiëntenraad is:

OLVG
p/a ambtelijk secretaris patiëntenraad/N3.32b
Antwoordnummer 3075
1000 WC Amsterdam

Een postzegel is niet nodig.